Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

Logo EU OPZ_360x360

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

loga web 360x360_mensi 01

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj“ a individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03  

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 04. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.