Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

Logo EU OPZ_360x360

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

 

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením byla v minulém období podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který byl uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

EU a MMP

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 01

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci dotačních titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.

 

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

 

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením byla podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který byl uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci dotačních titulů
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022.“

 

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

 

Plzeňský kraj v roce 2022 poskytl účelovou dotaci na dofinancování pořízení 2 automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením.

 

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením byla podpořena v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj“ a individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který byl uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Plzen_Umo_1_B_RGB_pozitiv

Služba sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby spostižením je v roce 2020 podpořena Městským obvodem Plzeň 1.

Logo ČEZ

Nadace ČEZ v roce 2022 finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 04. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.