Jsme tu pro osoby s mentálním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s diagnózou autismus) ve věku 18 – 64 let.

 Upřesnění: Dospělí lidé ve věku 18-64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v případné kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří vyžadují každodenní pomoc od jiného člověka, ale nepotřebují stálý dohled nebo asistenci. Chtějí bydlet samostatně a zvyšovat své dovednosti tak, aby se mohli začlenit co nejvíce do život.

 

Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením nebo autismem pomoc pro život ve společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou.  

 

Provozní doba

Ubytování je poskytováno nepřetržitě.

Základní činnosti (úkony) jsou poskytovány ve všední den od 8:00 do 19:00 a o víkendech a svátcích od 9:30 do 18:00 hodin. V ostatním čase si klient může vyžádat pomoc a podporu pracovníka na pohotovostním telefonním čísle 773 683 199.

Činnosti služby

Základní činnosti

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní činnosti dle aktuální nabídky v Rozpisu úhrad.