Jsme tu pro osoby s mentálním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s diagnózou autismus) ve věku 18 – 64 let.

Dospělí lidé ve věku 18-64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v případné kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří vyžadují každodenní pomoc od jiného člověka, ale nepotřebují stálý dohled nebo asistenci. Chtějí bydlet samostatně a zvyšovat své dovednosti tak, aby se mohli začlenit co nejvíce do života běžné společnosti. 

Poslání:

Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením nebo autismem pomoc pro život ve společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou. 

Vize:

Služba je místem pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo autismem, kteří chtějí žít samostatně, ale síly jim na to (zatím) nestačí. 

Provozní doba

Ubytování je poskytováno nepřetržitě.

Základní činnosti (úkony) jsou poskytovány ve všední den od 8:00 do 19:00 a o víkendech a svátcích od 9:30 do 18:00 hodin. V ostatním čase si klient může vyžádat pomoc a podporu pracovníka na pohotovostním telefonním čísle 773 683 199.

Činnosti služby

Základní činnosti

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní činnosti dle aktuální nabídky v Rozpisu úhrad.