Naši činnost realizujeme pouze v souladu s těmito zásadami:

Důstojnost

  • Pracovníci při poskytování služby ctí pravidla soukromí (např. klepání před vstupem do pokoje, domluva na oslovování, manipulace s osobními věcmi se svolením či vědomím klienta apod.).
  • Při dopomoci s osobní hygienou jsou si vědomi, že vstupují do intimní zóny klienta, proto jednají citlivě a diskrétně.
  • Pracovníci ve svém přístupu ke klientovi vychází mimo jiné také z toho, že jednají s mladistvým nebo dospělým člověkem.

Užitečnost
Při poskytování služby poskytují pracovníci pouze takovou míru podpory, kterou klient potřebuje (nedělají za něj to, co umí) a jednají s ním partnersky.

Přiměřenost

  • Při poskytování služby pracovníci citlivě vyhodnocují, které věci potřebují běžet tak, jak je klient zvyklý, a kdy je vhodné „rozšiřovat obzory“ a podpořit klienta v rozvoji svých schopností a dovedností, a to především s ohledem na délku poskytování služby.
  • Při zapojování do společných aktivit nebo podpory samostatnosti vychází pracovníci z aktuální míry zatížitelnosti klienta i z omezené časové působnosti služby.

Ochrana zdraví
Při poskytování služby pracovníci dbají na to, aby bylo chráněno zdraví klienta. Klient má zajištěn vhodný stravovací režim, dbá se na dostatek pohybu, není zbytečně vystavován stresovým situacím, nebo situacím, které by vedli k ohrožení jeho zdraví.

Hlavní (dlouhodobé) cíle služby:

  • Klient služby má zajištěnou 24 hodinovou péči, která vychází z jeho potřeb a zachovává aktuální míru jeho schopností, dovedností a návyků.
  • Klient služby je obohacen o další možné způsoby trávení času, společenské zážitky, zkušenost soužití v kolektivu vrstevníků a z pobytu mimo rodinu.
  • Průběh poskytování služby vede k duševní pohodě klienta (minimálně v 85 % to je rozšířené kritérium pro nás).