Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

loga web 360x360_mensi 01

Služba Pírko pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 – Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu.

Služba Pírko pro osoby s postižením je v roce 2020 podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí také v dotačním programu B.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Pírko pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 – Plzeňský kraj“ a „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020“.

Plzeňský kraj poskytuje rovněž účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče, na Úsporné vytápění a Vestavěné skříně pro klienty Domova Radost a Pírko pro osoby s postižením.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Pírko pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Pírko pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 015

Nadace Vigo v roce 2019 poskytla příspěvek na výměnu otopné soustavy ve službě Pírko.

Službu Pírko také podpořila Nadace Dětský mozek.
Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 13. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.