Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

loga web 360x360_mensi 01

Služba Pírko pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.

Služba Pírko pro osoby s postižením byla v roce 2021 podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí také v dotačním programu B.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Pírko pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022.“

V roce 2019 poskytl účelovou dotaci na Úsporné vytápění a Vestavěné skříně pro klienty Domova Radost a Pírko pro osoby s postižením.

Plzeňský kraj poskytuje účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče ve službách Diakonie Západ pro klienty s mentálním postižením a autismem.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Pírko pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Pírko pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 015

Nadace Vigo v roce 2019 poskytla příspěvek na výměnu otopné soustavy ve službě Pírko.

Logo ČEZ

Nadace ČEZ v roce 2022 finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

Službu Pírko také podpořila Nadace Dětský mozek.
Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 13. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.