Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!


EU a MMP

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena projektem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata“ registrován pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011764 je zaměřen na stavební úpravy budovy, které směřují k zajištění BEZBARIÉROVOSTI.

Cílem je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování kvalitních sociálních služeb denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Kostelní ulici č. 9 v Merklíně u Přeštic. Projektový záměr bude naplněn realizací komplexní revitalizace budovy, která zahrnuje vytvoření bezbariérového přístupu do všech prostor budovy, vybudování přístavby výtahu pro bezbariérový přesun klientů mezi jednotlivými podlažími, dispoziční úpravy interiéru a úprava prostor koupelen a toalet.

Výsledkem bude bezbariérová budova umožňující využívání sociálních služeb i osobám s výraznějším hendikepem v oblasti vlastní mobility a sebeobsluhy, zvýší se soběstačnost klientů a sníží se riziko sociálního vyloučení uživatelů služeb.   

Na projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Stacionář Plamínek pro osoby s postižením a Jubilata pro osoby potřebující péči je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

EU a MMP

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

EU a MMP

Budova denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic prochází 2. etapou revitalizace, která je spolufinancována z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373 a názvem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata - 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením“.

Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz "mikrobus" pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

loga web 360x360_mensi 01

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.


Plzeňský kraj rovněž poskytuje účelovou dotaci na dopravu uživatelů do denních Stacionářů Korálek a Plamínek.

 

Plzeňský kraj v roce 2021 poskytl účelovou dotaci na dofinancování dokončení rekonstrukce budovy v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby denní Stacionář Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči. 


V roce 2020 poskytl také účelovou dotaci na bezbariérové úpravy a výtah pro budovu denního Stacionáře Plamínek a pěčovatelské služby Jubilata v Merklíně.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Stacionář pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb finančně podporuje „Zajištění zdravotní péče a svozové služby v sociálních službách Diakonie Západ“.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Stacionář pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb finančně podporuje „Zajištění zdravotní péče a svozové služby v sociálních službách Diakonie Západ“.

MO Plzeň 1

Stacionář Človíček je v roce 2022 podpořen Městským obvodem Plzeň 1. Zároveň Městský obvod Plzeň 1 podporuje nákup mikrobusu pro denní Stacionář Človíček pro osoby s postižením v roce 2022. 

Škoda JS

Stacionář Človíček je v roce 2023 podpořen společností Škoda JS a.s. částkou 60.000.-, která slouží k pořízení a provozu speciálního svozového mikrobusu.

csob_logo_pomahame regionum

Projekt "Bezbariérová koupelna pro Plamínek" byl podpořen v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2020 – jarní výzva“. 

csob_logo_pomahame regionum

"Mikrobus pro Človíčka" byl finančně podpořen v rámci programu ČSOB pomáhá regionům 2021 – podzimní výzva.

Logo ČEZ

Nadace ČEZ v programu Neziskovky 2021 finančně podpořila náš projekt cílící na podporu pozitivního chování u klientů s mentálním postižením a to za využití metody Positive Behaviour Support. V rámci projektu byli proškoleni čtyři sociální pracovníci, kteří své vědomosti předávají dále do služeb.

Nadace ČEZ v roce 2022 také finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

Mecin_logo_znak

Provozní činnost sociálních služeb Denní stacionář Plamínek a Denní stacionář Korálek je finančně podpořena městem Měčín.

 třemošná Znak_mesta_pruhledny (2)

Stacionář Človíček pro osoby s postižením je v roce 2023 podpořen částkou 20 000,- Kč z rozpočtu města Třemošná.

 

PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

Stacionář Človíček pro osoby s postižením je v roce 2019 a 2020 podpořen sbírkovým projektem Pomozte dětem.
Finanční dotace je konkrétně postkytnuta pro projekt Židle pro Terezku.

 

loga web 360x360_mensi 037

Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil Stacionář Korálek pro osoby s postižením v realizaci projektu „Bezpečná a komfortní péče o klienty Korálku“.

Město Plasy

Město Plasy podpořilo Stacionář Človíček - program pro mládež a dospělé.
360x360 obec tlučná

Stacionář Človíček pro osoby s postižením byl v roce 2018 podpořen finanční dotací Obce Tlučná.

Znak_obce_Dýšina

Stacionář Človíček pro osoby s postižením byl v letech 2020, 2021 a 2022 podpořen finanční dotací Obce Dýšina.

stod

Město Stod v roce 2022 podporuje Stacionář Korálek pro osoby s postižením.

logo nadace umeni pro zdravi

Nadace Umění pro zdraví finančně podpořila projekt "Maluji pro sebe, maluji pro tebe", realizovaný ve Stacionáři Človíček - programu pro mládež a dospělé.

nadační fond tesco

Nadační fond Tesco v rámci grantového programu "VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME" podporuje v roce 2021 denní Stacionář Človíček pro osoby s postižením a denní Stacionář Kvítek pro osoby s postižením.

město holýšov

Stacionář Korálek pro osoby s postižením byl v roce 2022 podpořen finanční dotací města Holýšov.

logo Nyrany_ web 360x360_mensi 051

Město Nýřany podpořilo v roce 2022 Stacionář Človíček dotací ve výši 20 000 Kč.

prichovice znak (1)

Obec Příchovice podpořila Stacionář Korálek pro osoby s postižením.

loga trutnov duha

 

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou podpořila v roce 2022 provoz svozových vozů pro dopravu klientů denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením.

život dětem 

Život dětem, o.p.s. podpořil Stacionář Človíček věcným darem v podobě polohovací sedačky Tampa s příslušenstvím určenou pro děti s postižením.

 

NROS_CMYK_logo

Nadacni fond Tesco 2019 logo vertical CZ

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

 

Z tohoto projektu byl pořízen nový vyvýšený záhon, zahradnické pomůcky a částečně i zahradní nábytek pro denní Stacionář Plamínek.

logo_moneta_money_bank_rgb (1)

MONETA Money Bank, a.s. přispěla v roce 2022, v rámci projektu "Zahrada Stacionáře Plamínek", službě Stacionář Plamínek na pořízení zahradního nábytku a houpačky.

Dále děkujeme za podporu:

 • obci Holýšov za podporu Stacionáře Korálek;
 • obci Bolešiny za podporu Stacionáře Kvítek;
 • městu Klatovy za podporu Stacionáře Kvítek;
 • městu Nalžovské Hory za podporu Stacionáře Kvítek;
 • obci Vrhaveč za podporu Stacionáře Kvítek;
 • obci Šťáhlavy za podporu Stacionáře Človíček;
 • obci Potvorov za podporu Stacionáře Človíček;
 • městu Starý Plzenec za podporu Stacionáře Plamínek;
 • městu Přeštice za podporu Stacionáře Plamínek a Stacionáře Korálek;
 • městu Horažďovice za podporu Stacionáře Kvítek a Stacionáře Korálek;
 • obci Líně za podporu Stacionáře Korálek;
 • městu Švihov za podporu Stacionářů Plamínek, Korálek a Kvítek,
 • obci Puclice za podporu Stacionáře Plamínek,
 • městu Nalžovské Hory za podporu Stacionáře Kvítek a
 • obci Líšina za podporu Stacionáře Plamínek.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 16 (Stacionář Človíček), 18 (Stacionář Kvítek), 19 (Stacionář Korálek) a 14 (Stacionář Plamínek). Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.