Posláním denních stacionářů DZ je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením.


V Človíčku, programu pro děti a mládež, nabízíme vnímavý přístup a pestrý program, díky kterému lidé s těžkým kombinovaným postižením mohou zažívat to, co jejich vrstevníci.

 

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní službu osobám ve věkovém rozmezí od 4 do 30 let z Plzně a okolí, a to s těžkým kombinovaným postižením. Tzn. osobám s kombinací těžkého tělesného postižení a středního, těžkého nebo hlubokého mentální postižení. Může být přidruženo i smyslové postižení.


Služba Stacionář pro osoby s postižením nabízí tyto základní činnosti:

  • základní sociální poradenství
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí či pomoc s přípravou stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního rozpisu úhrad.

Jsme proškolené a certifikované pracoviště, které prošlo odborným auditem PhDr. Friedlové. Splňujeme podmínky Mezinárodní asociace Bazální stimulace®.
Certifikát bazální stimulace Človíček od 2022

Také disponujeme plně funkčí místností snoezelen, která splňuje náročné požadavky ISNA - MSECertifikát_Snoezelen.pdf