Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jejím posláním je tvořit společenství, které v milosrdentsví a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. 

 

Principy
Základní principy poskytování sociální služby denního stacionáře vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce a pravdivost.
Pro nás to znamená, že ke klientům přistupujeme s respektem a porozuměním. Názor a volbu klientů přijímáme s ohledem na lidská práva a lidskou důstojnost. U každého klienta ctíme a vnímáme jeho individuální potřeby v širších souvislostech, a proto při řešení dílčích potřeb spolupracujeme v týmu, s rodinou a dalšími organizacemi v navazující péči. Při práci s klienty využíváme konceptu bazální stimulace.

Cíle sociální služby
Hlavním cílem denního stacionáře je to, aby člověk s postižením využíval upevněných znalostí a dovedností, díky kterým se zapojuje do běžného života, a to s maximálním ohledem k jeho schopnostem a možnostem.

Upřesnění

  • Člověk s postižením dokáže projevit své potřeby. Tzn., že používá efektivní způsob vyjadřování.
  • Člověk s postižením zvládá základní sebeobsluhu.
  • Člověk s postižením je v kolektivu, má rozšířené sociální kontakty a množství zážitků.