Projekt Vodovod

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o problematice týkající se autismu dospělých lidí a odstranění předsudků a komunikačních bariér vůči těmto lidem.
Dílčími cíli jsou podpora neformálních pečujících o lidi s autismem formou podpůrných skupin a informování budoucí odborné a současné laické veřejnosti v této problematice.
Během trvání projektu budou navštíveny vybranné plzeňské školy oborů socilní práce a zdravotnictví, kde formou besed získají žáci důležité informace ze života autistů a jejich blízkých.
Dále dojde ke zpracování tiskovin přibližující komunikaci a život člověka s autismem. Podstatná část bude věnována neformálním pečujícím a jejich podpoře.
Projekt je spolufinancován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně v dotačním programu Služby a činnost v sociální oblasti pro rok 2020.