My jsme tým Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením:

Vaclava_Blahova_Stacionar Mgr. et. Mgr. Václava Bláhová
vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením
Mobil: +420 604 522 565
E-mail: vaclava.blahova@diakoniezapad.cz 
iveta koutná

Iveta Soukupová, DiS. 
koordinátor zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, sociální pracovník

Mobil: +420 734 264 220

E-mail: 4orDRWigbdHz5f56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys

jana petrusová

Jana Petrusová
pracovník v zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením

intimní důvěrník

E-mail: 58AkO%9l~nFy.Z4WH_vk1~da0snzR229g

monika bošková

Monika Bošková
pracovník v zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením

E-mail: 8hAs1Z28-lxy.Z4WH_vk1~da0snzR229g

 

Lucie Horáčková
pracovník v zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, zástupce koordinátora

E-mail: 7npsVW.g~8pu5f56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys

 

Vlasta Kličková

pracovník v zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, 

E-mail: cenC-Z2c7bpu5f56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys