Posláním denních stacionářů DZ je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením.


V Plamínku vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat.

 

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní sociální službu osobám ve věku 18 až 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální službu nyní nově poskytujeme i osobám na invalidním vozíku či s výrazným pohybovým handicapem. Naše zařízení je bezbariérové.

Služba Stacionář pro osoby s postižením nabízí tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí či pomoc s přípravou stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • nácvik, podporu a pomoc při řešení běžných každodenních i obtížných situací (např. nákup, návštěva lékaře)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V rámci sociálně terapeutických a aktivizačních služeb našim klientům nabízíme:

 • tkaní na stavu
 • práci v keramické dílně
 • malování tašek, výrobu svíček a jiné rukodělné aktivity
 • kurzy vaření
 • komunikační bloky

Jako fakultativní službu nabízíme letní pobyty.

Klienti využívají získaných znalostí a dovedností v oblasti cestování, nakupování, využívání veřejných institucí, mezilidských vztahů, společenského chování a nakládání s volným časem díky, kterým se více zapojují do veřejného a společenského života.

Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního rozpisu úhrad.