My jsme tým Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením:

Mgr. at Mgr. Václava Bláhová vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením Mgr. et. Mgr. Václava Bláhová
vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením
Mobil: +420 604 522 565
E-mail: vaclava.blahova@diakoniezapad.cz 
anna hladíková

Anna Hladíková, DiS. 
koordinátor zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením, sociální pracovník, intimní důvěrník

Mobil: +420 773 683 195

E-mail: anna.hladikova@diakoniezapad.cz

 

Jan Malina
pracovník v zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením, zástupce koordinátora

E-mail: jan.malina@diakoniezapad.cz

 
Mgr. Helena Votíková
pracovník v zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením
eva zemanová

Eva Zemanová
pracovník v zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením

E-mail: eva.zemanova@diakoniezapad.cz

 
Věra Tichá
pracovník v zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením
E-mail: c.EkOd~938m%C2~76hAsVj5hW_kmb