Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

eu revitalizace Domov Radost

Služba Stacionář Plamínek pro osoby s postižením je podpořena projektem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata“ registrován pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011764 je zaměřen na stavební úpravy budovy, které směřují k zajištění BEZBARIÉROVOSTI.

Cílem je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování kvalitních sociálních služeb denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Kostelní ulici č. 9 v Merklíně u Přeštic. Projektový záměr bude naplněn realizací komplexní revitalizace budovy, která zahrnuje vytvoření bezbariérového přístupu do všech prostor budovy, vybudování přístavby výtahu pro bezbariérový přesun klientů mezi jednotlivými podlažími, dispoziční úpravy interiéru a úprava prostor koupelen a toalet.

Výsledkem bude bezbariérová budova umožňující využívání sociálních služeb i osobám s výraznějším hendikepem v oblasti vlastní mobility a sebeobsluhy, zvýší se soběstačnost klientů a sníží se riziko sociálního vyloučení uživatelů služeb.   

Na projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Stacionář Plamínek pro osoby s postižením a Jubilata pro osoby potřebující péči je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Plamínek pro osoby s postižením je finančně podpořena Plzeňským krajem

a v roce 2018 získala investiční finační podporu projektu "Plynové topení a úprava koupelny".

loga web 360x360_mensi 04

Služba Plamínek pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Plamínek pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

csob_logo_pomahame regionum

Projekt "Bezbariérová koupelna pro Plamínek" byl podpořen v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2020 – jarní výzva“. 

360x360 obec tlučná

Služba Plamínek pro osoby s postižením je v roce 2017 podpořena finační dotací Obce Tlučná.

merklín

Stacionář Plamínek pro osoby s postižením je finančně podpořen obcí Merklín u Přeštic. 

Dále děkujeme za podporu: město Starý Plzenec poskytlo v roce 2017 finanční dotaci na provoz zařízení, MUDr. Dagmar Vacíková, Pekařství Kotačka Staňkov, firma Krchlebské koláče, Elko velkoobcod nápojů, město Staňkov, obec Merklín, učitelský sbor ZŠ Nýřany, Mgr. I. Kovaříková. Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 14. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.