Naši službu mohou vyhledat všichni lidé, kteří prožívají náročné životní období, s nímž si neví rady. Lidé, kteří se dostali na pokraj svých sil a netuší kam směřovat dál.

Krizová situace může nastat v mnoha případech např. úmrtí blízkého člověka, rozvod, ztráta zaměstnání, dluhová past, problémy na pracovišti, ve škole, ale i momenty zcela přirozené životu, jako je odchod do důchodu či narození dítěte. Mohou se na nás obrátit lidé, kteří prožívají smutek a beznaděj, ztrácí duševní rovnováhu nebo v jejich životech nastal výrazný, nečekaný zvrat a s ním související životní změna. 

Na prvním setkání klienta nejprve seznámíme s naší službou a jejími možnostmi. Poté s klientem hovoříme o jeho potížích a snažíme se pochopit celou jeho situaci a zároveň společně hledáme způsoby řešení.

Lidé u nás mohou mluvit o všem co je tíží. Každý problém bereme vážně a s respektem. Krizové centrum Plus by mělo být bezpečné a důvěrné místo.

Spolupráce s námi je dobrovolná, anonymní a diskrétní, což znamená, že nám lidé nemusí sdělovat žádné osobní údaje či jiné citlivé informace. Říkají jen to, co považují za důležité a pracovníci jsou navíc vázáni mlčenlivostí.

Služba je poskytována bezplatně v prostorách krizového centra Plus, během otevírací doby. Pomoc poskytujeme okamžitě, i bez nutnosti objednání či doporučení dle aktuální kapacity služby (vytížení pracovníků). Pokud je to však možné, vždy je lepší se dopředu osobně, telefonicky či emailem domluvit.

Služba je určena dětem ve věku od 6 let, přes dospívající, dospělé, po seniory. Mohou přijít i páry či rodiny. Pokud bude právě kapacita (vytížení pracovníků) plná, budou objednáni na nejbližší možný termín.

Lidem v tíživé situaci nabízíme nejčastěji tyto služby:

  • krizovou intervenci - krizovou pomoc (psychickou podporu při zvládání obtížných životních situací),
  • základní sociální poradenství,
  • sociálně terapeutickou činnost (krátkodobé podpůrné psychoterapie),
  • poradnu pro rodinu a páry,
  • zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami (psycholog, právník, lékař, pastor apod.),
  • doprovod (na služby, instituce, úřady).

Terénní forma krizové pomoci

Terénní služby poskytujeme v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace (ambulance) nejčastěji na vyžádání jiných odborných služeb – institucí (školských, zdravotních či sociálních).

Terénní forma služby Plus pro lidi v krizové situaci je k dispozici zejména v krizových situacích, které závažně ovlivňují, nebo by mohly ovlivnit běžný chod instituce (např. internátu, dětského domova, NZDM, domova pro seniory, nemocnice apod.) nebo emocionální či psychický stav osob k instituci se nějak vztahujících (např. rodičů, pedagogů či jiných pracovníků zařízení).

Dalším obvyklým příkladem spolupráce v rámci terénní formy služby Plus je, že instituce – služba (např. zdravotnická či sociální) osloví s žádostí o podporu krizové centrum Plus při řešení krizové situace svého klienta (uživatele), který do dané služby dochází, ale svými potřebami přesahuje kompetence či možnosti dané služby. V našem případě tedy jde o poskytnutí krizové intervence klientovi či dalších dílčích služeb krizového centra Plus.

Pomoc terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci může domluvit vždy jen pověřený zástupce instituce (např. vychovatel internátu, pracovník OSPOD, sociální pracovník nemocnice či pracovník domova pro seniory apod.), který je kompetentní k řešení problémů v instituci a zároveň by rád získal v řešení aktuální krizové situace metodickou podporu či další podporu pro svého klienta.

Více informací o Terénní formě naleznete v příloze ke stažení zde: Popis terénní formy služby Plus.docx

Nabídka pro školy
V rámci služby také poskytujeme bezplatné informační, ale také intervenční činnosti určené školským zařízením.

Nabízíme:

  • exkurze do krizového centra Plus pro lidi v krizové situaci,
  • besedu o krizi,
  • terénní krizovou intervenci a metodickou podporu školy v krizové situaci.

Více informací o výše uvedených aktivitách naleznete:„Nabídka aktivit pro školy v rámci služby Plus pro lidi v krizové situaci“.