Diakonie Západ se stala řádným členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci,z.s.

certifikat APKP pro DZ

Plus pro děti 2015–2016

Projekt rozšiřoval poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách - Rokycany, Dobřany, Domažlice. Nabídl provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přiblížil krizovou pomoc dětským klientům do jejich přirozeného prostředí - školy. Zde umožnil realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a dal prostor pro první kontakt s krizovým pracovníkem a navázání další odborné pomoci.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.