Projekt „Z azylového domu bez dluhu domů“

Díky finanční podpoře Československé obchodní banky, a.s. je Poradnou pro občany v nesnázích Diakonie Západ realizován projekt „Z azylového domu bez dluhu domů“.Projekt je zaměřen na matky žijící v azylových domech a jejich děti.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti, praktických dovedností a kompetencí potřebných pro řešení finanční situace a uvědomění si vlastní finanční odpovědnosti.

V průběhu projektu je realizováno 6 workshopů pro matky v azylových zařízeních a jejich děti. Matky se prostřednictvím workshopů naučí využívat vhodné postupy řešení finanční situace a ověří si míru své odpovědnosti za finanční situaci. Děti budou seznámeny s rozdíly hotovostních a bezhotovostních plateb, získají informace o platebních kartách a transakcích, formou hry si zažijí rizika při nakupování apod.

V rámci projektu poskytujeme odborné sociální poradenství, zejména v dluhové problematice ve městě Rokycany, Plzeň a Klatovy.

Projekt „Poradenství pro rodiče samoživitele“

Díky finanční podpoře Nadace Agrofert je Poradnou pro občany v nesnázích Diakonie Západ realizován projekt „Poradenství pro rodiče samoživitele“.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti, praktických dovedností a kompetencí potřebných pro řešení finanční situace a uvědomění si vlastní finanční odpovědnosti.

V průběhu projektu je realizováno 6 workshopů pro matky v azylových zařízeních a jejich děti. Matky se prostřednictvím workshopů naučí využívat vhodné postupy řešení finanční situace a ověří si míru své odpovědnosti za finanční situaci. Děti budou seznámeny s rozdíly hotovostních a bezhotovostních plateb, získají informace o platebních kartách a transakcích, formou hry si zažijí rizika při nakupování apod.

V rámci projektu poskytujeme odborné sociální poradenství, zejména v dluhové problematiceve městě Rokycany, Plzeň a Klatovy.

Realizované projekty

Každoročně se spolupodílíme na realizaci vybraných projektů Asociace občanských poraden.

V roce 2016 se podílíme na realizaci projektu Dluhové poradenství. Tento projekt je finančně podpořen ČSOB a.s. V rámci něj je poskytováno odborné sociální poradenství a pořádány semináře pro laickou i odbornou veřejnost na téma dluhové problematiky. Druhým projektem, na kterém spolupracujeme s AOP je projekt Spotřebitelské poradenství. Finančně je podpořen ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Projekt „Chci žít doma, anebo rizika převodu majetku“

Tento projekt je podpořen Ministerstvem vnitra. V rámci projektu je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti převodu majetku a jsou realizovány odborné semináře pro širokou veřejnost a pracovníky pečovatelských služeb v Plzeňském kraji, především pak ve městě Rokycany, Klatovy a Plzeň.

Projekt „Doma máme o penězích jasno“

Díky finanční podpoře Československé obchodní banky, a.s. je Poradnou pro občany v nesnázích Rokycany od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 realizován projekt „Doma máme o penězích jasno“.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti, praktických dovedností a kompetencí potřebných pro řešení finanční situace, tvorby rodinného rozpočtu a uvědomění si vlastní finanční odpovědnosti dětí umístěných v pěstounské péči a osob poskytujících náhradní rodinnou péči.

V průběhu projektu bude realizováno 6 workshopů pro děti v pěstounské péči a pro osoby poskytující náhradní rodinnou péči. Při workshopech si interaktivní formou vyzkoušejí rodinné hospodaření, ověří si míru své odpovědnosti za finanční situaci, seznámí se také s případnými důsledky neplnění finančních závazků.

V rámci projektu poskytujeme odborné sociální poradenství, zejména v dluhové problematice v Rokycanech, Klatovech a Plzni.