Naši činnost realizujeme v souladu s těmito zásadami:

Bezplatnost
Poradna poskytuje poradenství pro uživatele služeb (dále jen „uživatel“) zásadně zdarma, nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu. Pokud pracovník přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrné, že se jedná o příspěvek pro Poradnu a musí při tom postupovat podle vnitřních předpisů organizace.

Diskrétnost
Poradna bez výslovného souhlasu uživatele nepředává žádné informace o uživateli mimo Poradnu, včetně informace, zda uživatel či zájemce Poradnu kontaktoval. Uživatel může vystupovat anonymně, pracovníci i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Nestrannost
Služby Poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu pohlaví, národnosti, etnické příslušnosti, zdravotního stavu, sexuální orientace, víry a náboženství, politického přesvědčení, sociálního statusu apod.

Nezávislost
Poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích včetně těch, které Poradnu finančně podporují nebo dotují.

 

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

Pomáhat občanům ve složitých životních situacích

  • poskytovat informace, rady a pomoc občanům,
  • učit uživatele Poradny aktivně řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Podílet se na lepší informovanosti veřejnosti

  • informovat občany o jejich právech a povinnostech.

Podílet se na činnosti Asociace občanských poraden

  • společně s Asociací občanských poraden působit na veřejnou správu a samosprávu a upozorňovat na nedostatky v legislativě a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky sociálních služeb.