ерен за изложените на риск лица
Терен за изложени на риск лица е една от службите на Диаконие Запад, чиято основна задача, е да работи активно в областта на трудовата експлоатация и трафика на хора, осъществяването на която се състои в директен контакт с потребителите на услугата (на улицата, в общежития, на работното им  място). Службата е гъвкава и служителите в нея се страят да отговарят на нуждите, които посочат потребителите  сблъскали се с проблемите при трудова експлоатация и не могат да решават активно тези въпроси, поради езикова бариера или културни и социални различия. Заедно с тези услуги службата предлага  консултации и придружаване за емигранти, които на чешкия пазар на труда , често пъти биват най- уязвими илесно могат да станат жертва на трудова експлоатация. Важно е да се отбележи, че службата има и превантивен характер.

Терен за изложените на риск лица
Капацитет: 300 потребители/годишно
Целева група: жертви на трафик на хора, жертви на трудова експлоатация, на лица засегнати от тези явления, емигранти пребиваващи на територията на Чешка република
Характер на предоставените услуги: работа на терен , директен контакт с потребителите на службата в тяхната естествена среда, асистиращи услуги при контакт с различни институции и работодатели
Обхват: Пилзенска, Хоршовска, Тинецка области
Адрес за контакти: Americká 29, 301 00 Plzeň
Телефон: +420 737 651 641 (SOS mobil)
Е – мейл: teren.zapad@diakonie.cz
Координатор на службата: Jan Neckář, DiS.
Е – мейл: jan.neckar@diakonie.cz

Терен за изложените на риск лица е регистрирана социална служба  съгласно раздел § 69 от закона 108/2006 сб., Закона за социални услуги.

На своите клиенти предлагаме следните безплатни услуги:

 • Трудово – правно и социално консултиране, в областите на заетостта и други миграционни проблеми(неизплатени трудови възнаграждения, задържане на документи, принудителен труд и т.н.),
 • Придружаване до институции (Департамент за убежище и имиграционна политика, полиция за чужденци, социални и териториални учреждения, инспекция по труда,  посещения в медицински заведения, здравни каси),
 • Придружаване при разговори с работодател,
 • Помощ при подготвяне на необходимите документи за жалби и искове,
 • Помощ при подготвяне на необходимите документи при кандидатстване за виза, временно или постоянно пребиваване,
 • Помощ при подготвяне на необходимите документи при различни видове молби за държавни и социални помощи,
 • Съдействие при загубени или откраднати лични документи, както и в случаите на изтекъл давностен срок на въпросните,
 • Устни преводи на следните езици : български, румънски, руски, английски. 

Тази програма съществува в теренна форма вече пета година. Освен класически теренни услуги, през последните месеци изработва, издава и разпространява информационни брошури за чужденци. Съдържанието на публикациите в тях са свързани с най – честите проблеми от трудово – правен характер, с които се сблъскват икономическите имигранти в Чешка република и имат за цел да предоставят превантивна информация.

Изтеглете си информационна брошура, която съдържа най-често срещаните проблеми на чужденци, работещи в Чешката република и съвети за това как да се избегнат тези проблеми.

Терен за изложените на риск лица,  Пилзен
Адрес за контакти: Americká 29, 301 00 Plzeň
Е – майл: teren.zapad@diakonie.cz
Телефон: +420 731 605 858, +420 739 244 857
Ръководител на службата: Mgr. Jan Vaněk
Е – мейл : jan.vanek@diakonie.cz

Работно време:
Понеделник 8:00 – 17:00
Вторник  8:00 – 17:00
Сряда  8:00 – 17:00
Четвъртък 8:00 – 17:00
Петък   8:00 – 17:00

 • Намирате се в сложна ситуация и иамте нужда от съвет?
 • Работите в лоши условия, не ви заплащат, чувствате се застрашен?
 • Имате нужда от омощ при контакт с чешките власти?
 • Имате нужда от омощ при контакт с чешките власти?
 • Нямате време, за да намерите подходящата за вас служба, нуждаете се от помощ при търсене на ефективна услуга?

Ако сте отговорили на един от тези въпроси с „ДА“, не се колебайте да ни потърсите, ще се свържем с вас на посочени телефон или електронна поща!!!

Службата започва да работи през 2010 година. В първата фаза е наблюдаване на терена и установяване на проблемите, както и създаване на първите контакти с клиенти. Осъществява се обширен мониторинг на всички места, на които могат да възникнат потенциални проблеми в целевата група. Целта е да се разпространява информация за предоставените услуги. В останалите стадии биват установени дългосрочно или краткосрочно сътрудничество с потребители за подобряване на условията в които живеят и работят.  Към днешна дата най – честия начин за контакт между социалните работници в службата и потребителите, е контакт от страна на клиентите, което не изключва активната теренна  работа, при която службата открива и се свързва с потребителите. За по –малко от четири години службата заема много висока позиция в областта на предоставените услуги  сред действащите организации за град Пилзен, както и за регион  Западна Чехия.  Създадени са редица контакти,  както в основните сектори, които засягат сфективността на услугата, така и на международно ниво, а служителите ѝ са редовни участници в тематични дискусии и експертни срещи по проблемите на целевата група.

Ако нашите служби представляват интерес за вас, може да подкрепите нашата активност чрез изпращането на някаква парична сума, на нашата сметка 93399339 \ 0800 с вариабилен символ 21. За повече информация, възможности за съвместна работа, както и начините да ни подкрепите, натиснете тук.

Terén pro ohrožené osoby

Pečujeme až o 0 klientů každý rok
Služba klienty stojí 0 korun
Provozujeme 0 zařízení
Od roku 0 pomáháme našim klientům