Služby jsou určeny osobám, které přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Jde o osoby potenciálně obchodované či vykořisťované nebo těmito jevy ohrožené a osoby komerčně zneužívané a oběti trestných činů.

Služba je poskytována cizincům bez rozdílu pohlaví, etnicity, státní příslušnosti a může být poskytována anonymně.

Cílové skupiny:

 • imigranti a azylanti,
 • oběti obchodu s lidmi,
 • osoby komerčně zneužívané,
 • oběti trestných činů.

Veřejný závazek:

Vize

Cizinec, který zná a přijímá pravidla života v české společnosti a má v ní své místo.

Poslání

Posláním služby je pomáhat cizincům v situacích spojených s pobytem a zaměstnání v ČR.

Cíle služby

Vyhledávat obchodované a vykořisťované osoby a osob těmito jevy ohrožené. Poskytovat informace, pomoc a podporu při řešení situací s cílem osamostatnění se a návratu do běžného života.

 

Pokud nevíte, jestli je naše služba určena právě Vám, zkuste si odpovědět na tyto otázky:

 • Ocitl/a jste se v tíživé situaci a nevíte si rady?
 • Pracujete ve špatných podmínkách, nedostáváte zaplaceno, vyhrožují vám?
 • Potřebujete pomoci v kontaktu s českými úřady?
 • Neorientujete se v českém prostředí?
 • Nemáte čas vyhledat pomocné služby, potřebujete najít vhodnou pomoc?

Jestli jste si odpověděl/a alespoň na jednu z těchto otázek ANO, neváhejte nás kontaktovat, OZVEME SE VÁM ZPÁTKY! 

Sociální služba Terén pro ohrožené osoby je poskytována prostřednictvím těchto činností:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí: 
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování,
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

Součástí služby je i základní sociální poradenství.

Našim klientům nabízíme tyto bezplatné služby:

 • pracovně-právní a sociální poradenství v oblasti zaměstnanecké a cizinecké problematiky (nevyplacené mzdy, zadržované mzdy, zadržování dokladů, nucená práce ad.),
 • doprovody při jednání s institucemi (Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, OSSZ, ÚP, Inspektorát práce, lékař, zdravotní pojišťovny ad.),
 • doprovody při jednání se zaměstnavateli,
 • příprava podkladů pro žalobu, podnět k inspektorátu práce,
 • příprava podkladů pro žádosti o vízum, přechodný a trvalý pobyt,
 • příprava podkladů pro dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, nemocenské dávky atd.,
 • řešení situace při ztrátě dokladů, nebo při vypršení jejich lhůty,
 • tlumočení rumunština, ruština, ukrajinština a angličtina. 

Terén pro ohrožené osoby je registrovaná sociální služba dle paragrafu § 69 zákona 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách.