Příběh: Historie služby Terén pro ohrožené osoby
Služba vznikla v roce 2010. V první fázi byl monitorován terén působnosti služby a navazovány první kontakty. Proběhl rozsáhlý monitoring všech míst potenciálního výskytu cílové skupiny a docházelo tak k šíření povědomí o poskytovaných službách. V dalších fázích působnosti pak byly navazovány dlouhodobé i krátkodobé spolupráce s uživateli služby za účelem podpory a zlepšení jejich situace. V současné době se uživatelé ozývají sami, což je momentálně nejběžnější způsob navazování kontaktů. I nadále však probíhá klasická terénní práce a aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů služby. Za necelé 4 roky působnosti si služba vydobyla velmi dobré postavení na poli cizineckých organizací na území města Plzně a dále i celých Západních Čech. Byly navázány kontakty se všemi významnými službami na tomto poli a pracovníci zařízení jsou pravidelně zváni k tematickým diskusím jako odborníci na danou problematiku. Spolupráce probíhá příležitostně i na poli mezinárodním.