Nadace České spořitelny podpořila Diakonii ČCE

Na realizaci projektu „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online“ se podílelo v roce 2020 několik služeb Diakonie Západ, které se věnují především práci s rodinami či dětmi, mezi něž se řadí i služba Terén pro ohrožené osoby.

V našem případě se jednalo o pilotní realizaci nadstavbové aktivity naší služby. Naším cílem bylo vyhledat rodiče a jejich děti, které mají jiný mateřský jazyk než je čeština a potřebují podporu při přípravě na školní výuku. V rámci projektu jsme mapovali potřeby rodin a dětí a zprostředkovávali jim potřebnou podporu.

Za dobu realizace projektu se nám podařilo zprostředkovat pomoc s přípravou pro celkem 7 dětí. Celkově byla pomoc poskytnuta v rozsahu 208,5 hodiny.

Po skončení realizace projektu pokračujeme v podpoře u 3 dětí. Pracovníci tuto činnost prozatím vykonávají na základě dobrovolnické smlouvy. S ohledem na to je rozsah podpory o něco nižší, než byl v rámci projektu. Setkávání probíhají přibližně jednou týdně.