Nadace České spořitelny podporuje Diakonii ČCE

Na realizaci projektu „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online“ se podílí několik služeb Diakonie Západ, které se věnují především práci s rodinami či dětmi, mezi než se řadí i služba Terén pro ohrožené osoby.

V našem případě se jedná o pilotní realizaci nadstavbové aktivity naší služby. Naším cílem je vyhledání rodičů a jejich dětí, které mají jiný mateřský jazyk než je čeština a potřebují podporu při přípravě na školní výuku.

V rámci projektu budeme mapovat potřeby rodin a zprostředkovávat vhodnou podporu.

 

Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji

V roce 2016 Terén pro ohrožené osoby realizoval projekt s názvem „Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji“. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstvo vnitra, dotační program „Integrace cizinců 2016“.

Projekt byl zaměřený na integraci cizinců ze třetích zemí, primárně na občany Ukrajiny. Aktivitami projektu byly vedle aktivní pomoci cizincům pobývajícím v ČR, také navázání spolupráce a výměna informací a zkušeností se státními i nestátními organizacemi na Ukrajině a zpracování analýzy potřeb těchto osob.