Vize

Člověk, který si ví rady.

Poslání

Společně s klientem najít řešení jeho situace.

 

Terénní sociální práce je poskytována v prostředí, ve kterém se zájemci o službu a uživatelé služby pohybují na základě jejich individuálních potřeb.

Usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat. Vytváříme podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledkům svých rozhodnutí. Služby přizpůsobujeme potřebám jednotlivých uživatelů, a snažíme se řešit situaci uživatele v souvislostech při zohlednění všech aspektů problému.

Základní principy poskytování služby vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce, pravdivost.

 

Úcta pro nás znamená, že:

 • jednáme s klientem s respektem
 • jsme oporou v průběhu řešení situace
 • je na rozhodnutí uživatele, jaký způsob řešení zvolí

 

Spolupráce pro nás znamená, že:

 • hledáme možnosti řešení společně s klientem
 • aktivně zapojujeme klienta do řešení jeho situace
 • na řešení spolupracujeme s dalšími organizacemi, institucemi či osobami

 

Pravdivost pro nás znamená, že:

 • informujeme klienta o pozitivních i negativních dopadech řešení
 • seznamujeme klienta s jeho právy ale i povinnostmi
 • služba je poskytována bez ohledu na zájmy státních nebo jiných organizací

 

Cílem služby je člověk, který:

 • zná rizika hrozící obchodovaným a komerčně zneužívaným osobám,
 • je informovaný o možných způsobech řešení situace,
 • vede běžný způsob života v naší společnosti.