Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

loga web 360x360_mensi 01

Služba Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2021.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021.“

loga web 360x360_mensi 04

Služba Terén pro ohrožené osoby je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Terén pro ohrožené osoby je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

logo-ncs-cmyk-1 V roce 2020 podpořila Diakonie ČCE z prostředků Nadace České spořitelny projekt „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online".

 

OSF-25_pozitiv100horizontal

 

V roce 2018 zrealizovala služba Terén pro ohrožené osoby projekt "Řekněme si jak to vzájemně vidíme", který finančne podpořila Nadace Open Society Fund Praha.

 

Logo EU OPZ_360x360

Služba Terén pro ohrožené osoby byla podpořena v rámci projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

loga web 360x360_mensi 037

"Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové".

 

V roce 2020 byla služba Terén pro ohrožené osoby finančně podpořena v projektu s názvem Doučování dětí cizinců.

 

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 21. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.