Poslání

Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí.

 

Vize

Každé ohrožené dítě dostává šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.

 

Služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně přímo v domácnostech či v atraktivním prostředí našich zařízení. Tým pracovníků vnímá náhradní rodinnou péči jako příležitost a šanci pro ohrožené děti.

Poskytované služby:

  • doprovázení pěstounských rodin,
  • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou,
  • poradenství a psychologická pomoc,
  • vzdělávání pěstounů,
  • odlehčovací služby,
  • osvětová činnost.

 

Cílová skupina:

Primární cílová skupina

Pěstounské rodiny, které mají s organizací Diakonie Západ uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a bydliště v Plzeňském kraji, konkrétně pak:

  • osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), zdržující se na území Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoba“)
  • děti svěřené do pěstounských rodin

Klientem organizace je rovněž každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).

 

Sekundární cílová skupina

V rámci pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny:

  • zájemci o náhradní rodinnou péči a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje