Projekt Stavíme mosty

Služba Adite pro náhradní rodiny se od roku 2019 v rámci projektu Stavíme mosty zaměřuje na vytvoření jednotné metodiky řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.
Realizace projektu Stavíme mosty, odstraňuje nedorozumění, nedůvěru a podporuje mezioborovou a meziorganizační spolupráci s cílem optimalizace řešení příběhu dítěte, které je odebráno ze své biologické rodiny a umístěno do náhradní péče.
STAVÍME MOSTY - JEDNOTNÁ METODIKA  ŘEŠENÍ PŘÍBĚHU OHROŽENÉHO DÍTĚTE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, v Operačním programu Zaměstnanost. 

 

Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online.

Projekt Nadace České spořitelny podporuje v roce 2020 výrazně aktivity služby Adite pro náhradní rodiny, spojené se zavedením rozšířených služeb pro pěstounské rodiny, v souvislosti s dopady epidemie Covid-19 na společnost.

V době uzavření škol některé náhradní rodiny jen velmi těžko zvládaly naplňovat požadavky škol na domácí vzdělávání. V té době jsme zaváděli ve větším rozsahu online doučování dětí, ve kterém služba pokračuje a bude podporovat děti i na začátku dalšího školního roku. Budeme doučovat děti ve větší míře než je obvyklé, aby si učivo osvojily a upevnily. Některé děti využijí doučování i o prázdninách.

Pěstounské rodiny často pečují o děti se specifickými potřebami, v době epidemie nemohly rodiny čerpat odlehčení a nyní pěstouni rádi využijí možnost hlídání dětí. Z toho důvodu služba realizuje odlehčovací pobyty pro děti, díky podpoře Nadace České spořitelny může realizovat pobyty ve větším počtu, aby bylo možné nabídnout podporu více rodinám.

Díky Nadaci České spořitelny je služba Adite pro náhradní rodiny schopna reagovat adekvátním způsobem na potřeby pěstounských rodin, na které mělo období pandemie závažný dopad. 

 

V pěstounské rodině jsem doma

Cílem kampaně „V pěstounské rodině jsem doma“ je zvát příznivce, zájemce a širokou veřejnost na pravidelná setkání k otázkám pěstounské péče.  Setkání se účastní pěstouni, odborníci i pracovníci, kteří pěstouny doprovázejí.
Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina.
Děkujeme.

 

Podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči

Projekt je zaměřen na podporu domácího vzdělávání dětí, které žijí v pěstounské péči. Probíhá již od roku 2016.
Projekt přispívá ke zlepšení školních výsledků dětí a pomáhá tak dětem k získání větší šance na uplatnění ve společnosti.
Podpořena je také spolupráce rodiny a školy, kdy je nastavena podpora pro konkrétní děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem přispěl na část realizace formou financování lektorů v letech 2016 až 2020. Děkujeme!