Naši činnost realizujeme pouze v souladu s těmito zásadami:

Úcta
"Miluj bližního svého jako sebe samého."

(Mk 12, 28-31)


Spolupráce
"Každý má v druhých to, co sám neobdržel."

(1 Petr, 4,10)


Pravdivost
"Život v pravdě otevírá dveře na cestě člověka k člověku."

(1 Tes 12, 28-31)

 

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

Hlavním cílem Adite pro náhradní rodiny je poskytovat podpůrné služby náhradním
rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich
potřeby.

Dílčí cíle:

a) podporovat rodinu v oblasti:

 • mapování potřeb celé rodiny,
 • posilování fungujících modelů v rámci celé rodiny,
 • přípravy rodiny na příchod nového člena, či odchod dítěte z rodiny.

b) podporovat dítě v pěstounské péči v oblasti:

 • zjišťování aktuální spokojenosti a míry naplnění jeho potřeb,
 • vyjadřování jeho myšlenek, pocitů, přání či nejistot,
 • navazování vztahů uvnitř náhradní rodiny.

c) podporovat pěstouny v oblasti:

 • vytváření a posilování vazeb k dítěti svěřenému do pěstounské péče,
 • uvědomování si a posilování kompetencí pěstouna ve výchově a komunikaci,
 • plánování dalších aktivit pro svěřené dítě či celou rodinu,
 • sdílení výkonu náhradní rodinné péče,
 • řešení aktuálně vzniklých obtíží souvisejících s jejich pěstounstvím,
 • vytváření a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte,
 • mapování jejich vlastních vzdělávacích potřeb,
 • jednání s dalšími subjekty.

d) podporovat náhradní rodinu při kontaktu dítěte s vlastní rodinou či
osobami blízkými:

 • příprava dítěte, vlastních rodičů či osob blízkých a pěstounů na setkání,
 • doprovod dítěte a provázení při realizaci vlastního setkání,
 • spoluúčast při plánování dalšího průběhu společného setkávání.