Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!


LJ_Logo EU OPLZ_768x230

LJ_Logo MPSV 768x230

 

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena v rámci projektu Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.
Realizace projektu staví mosty, odstraňuje nedorozumění, nedůvěru a podporuje mezioborovou a meziorganizační spolupráci s  cílem optimalizace řešení příběhu dítěte, které je odebráno ze své biologické rodiny a umístěno do náhradní péče.

LJ_Logo MPSV 768x230

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2020.

LJ_Logo PK 768x230

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020.“

loga web 360x360_mensi 02

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Úřadem práce ČR.

loga web 360x360_mensi 06

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Aktivity projektu "V pěstounské rodině jsem doma VI" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

logo-ncs-cmyk-1
V roce 2020 podpořila Diakonie ČCE z prostředků Nadace České spořitelny projekt „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online".

 

loga web 360x360_mensi 013www.mestosusice.cz

Tradiční akci Den pro rodinu i v roce 2020 finančně podpořilo město Sušice.

 

NA_albatros_rgb

Nadace Albatros od roku 2017 finančně podporuje studenty na středních školách v rámci projektu Retrostipendia, který realizuje služba Adite pro náhradní rodiny.

Plzen_Umo_1_B_RGB_pozitiv

 

Projekt služby Adite pro náhradní rodiny "Chobotničky" je v roce 2018 podpořen 

Městským obvodem Plzeň 1.

 

loga web 360x360_mensi 021

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Nadací Terezy Maxové dětem, která je partnerem projektu "Podpora vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče".

 

nadace tata a mama

 

Nadace táta a máma podpořila v roce 2018 službu Adite pro náhradní rodiny zakoupením hudebních nástrojů.

 

loga web 360x360_mensi 055

Realizaci psychoterapeutického sociálně-aktivizačního pobytu pro děti a mladistvé ze spolupracujících rodin Archy pro rodiny s dětmi podpořila Nadace ČEZ.

 

plzen sportovni

 

Projekt služby Adite pro náhradní rodiny "Chobotničky" je v roce 2018 podpořen městem Plzeň prostřednictvím Odboru sportu.

loga web 360x360_mensi 020

Díky podpoře z grantového programu POMOZTE DĚTEM - KUŘE S AKTOVKOU získaly v Adite pro náhradní rodiny 2 školačky příspěvek na zájmové kroužky a potřebné vybavení k nim.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 23. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.