Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!


LJ_Logo EU OPLZ_768x230

   mpsv

 

 

 

Projekt služeb Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi s názvem „STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481) realizovaný od roku 2019 do roku 2021, je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost
a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je nastavit efektivní mezioborovou a meziorganizační spolupráci mezi subjekty – „stavět mosty“, které se podílejí na řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z biologické rodiny a umístění v náhradní péči. Nástrojem k dosažení cíle bude komplexní metodika, která stanoví pravidla mezioborové a meziorganizační spolupráce a z věcného a časového hlediska zpracuje postup řešení příběhu ohroženého dítěte. Realizace projektu má odstranit nedorozumění, nedůvěru a podporovat spolupráci.

loga web 360x360_mensi 01

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.

LJ_Logo PK 768x230

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022.“

loga web 360x360_mensi 02

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Úřadem práce ČR.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Adite pro náhradní rodiny je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Adite pro náhradní rodiny je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 06

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Aktivity projektu "V pěstounské rodině jsem doma VII" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

logo-ncs-cmyk-1
V roce 2020 podpořila Diakonie ČCE z prostředků Nadace České spořitelny projekt „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online".

 

sus_spoj_logoerb_poz_bar1

 

www.branasumavy.cz

Tradiční akci Den pro rodinu i v roce 2022 finančně podpořilo město Sušice.

NA_albatros_rgb

Nadace Albatros od roku 2017 finančně podporuje studenty na středních školách v rámci projektu Retrostipendia, který realizuje služba Adite pro náhradní rodiny.

Plzen_Umo_1_B_RGB_pozitiv

 

Projekt služby Adite pro náhradní rodiny "Chobotničky" je v roce 2018 podpořen 

Městským obvodem Plzeň 1.

 

NTMd_logo-RGB

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Nadací Terezy Maxové dětem, která je partnerem projektu "Podpora vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče" i v roce 2022.

nadace tata a mama

 

Nadace táta a máma podpořila v roce 2018 službu Adite pro náhradní rodiny zakoupením hudebních nástrojů.

 

loga web 360x360_mensi 055

Realizaci psychoterapeutického sociálně-aktivizačního pobytu pro děti a mladistvé ze spolupracujících rodin Archy pro rodiny s dětmi podpořila Nadace ČEZ.

 

plzen sportovni

 

Projekt služby Adite pro náhradní rodiny "Chobotničky" je v roce 2018 podpořen městem Plzeň prostřednictvím Odboru sportu.

loga web 360x360_mensi 020

Díky podpoře z grantového programu POMOZTE DĚTEM - KUŘE S AKTOVKOU získaly v Adite pro náhradní rodiny 2 školačky příspěvek na zájmové kroužky a potřebné vybavení k nim.

nadace j a t

Nadace J&T finančně podpořila Letní terapeutický tábor pro děti v náhradní rodinné péči v roce 2021.

Kdyně

Činnost služby je v roce 2021 realizována za finanční podpory Města Kdyně.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 23. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.