Provozovatel tábora: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Adite pro náhradní rodiny

Termín konání: Liblín (11.–16. 7. 2022)  nebo Rybník (25.–30. 7. 2022)

Místo konání: Sportovní areál Berounka, Liblín nebo Rekreační středisko Rybník v Českém lese

Spoluúčast: 500.- Kč na dítě 

Povinné přílohy k vyplnění a pro informaci (soubory s hvězdičkou je nutné vyplnit a podepsat):

Informace pro mladší děti.docx

Informace pro starší děti.docx

Posudek o zdravotní způsobilosti.docx

Prohlášení o bezinfekčnosti_mladší děti_Liblín.docx

Prohlášení o bezinfekčnosti_starší děti_Rybník.docx

Poučení o bezpečnosti a pravidla pro respitní pobyty.docx

Klíčový pracovník, který se o Vás v Adite stará
název léku, kdy (ráno, v poledne, večer) a kolik (1/2 nebo celý)
alergie, astma, omezení ve stravování, pomočování, sebepoškozování, jiné
*Účast dítěte na táboře je zajištěna až po úhradě poplatku 500.- Kč
*bezinfekčnost se dodává až při odjezdu


čtyřiplusosm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.