Ruku v ruce k dítěti

Klade si za cíl zlepšit podmínky pro realizaci Cochemské praxe pro občany centrálního plzeňského obvodu.

Tento Cochemský model převzatý z Německé praxe podporuje rodiče a děti v rozvodu / rozchodu tak, aby:

  • co nejklidněji, nejrychleji a minimálním zraněním prošli tímto obdobím,
  • dokázali zachovat jako rodiče všechno dobré, co pro své děti dosud vytvořili,
  • aby ve svém sporu nezapomněli na děti a jejich bolest, zmatek a nejistotu.

Kdo si může říct o podporu?

Táta, máma i děti. Pro sebe jako jedince, pro sebe jako pár, pro své dítě nebo všechno dohromady. Požádat mohou i orgány sociálně-právní ochrany (OSPODy) anebo opatrovnické soudy.

Tým tvoří psycholog, terapeuti, mediátoři, speciální pedagog i socální pracovníci.
Realizováno s podporou ÚMO Plzeň 3.

 

Cesty k inkluzi

O projektu
Od 1. září 2016 Diakonie Západ Archa pro rodiny s dětmi realizuje projekt CESTY K INKLUZI CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166. Projekt zastřešuje Pedagogická Fakulta ZČU, Diakonie Západ i je spolu se sedmi základními školami z Plzeňského kraje partnerem projektu.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je podpořit společné (inkluzivní) vzdělávání všech dětí v běžných školách.

Co v projektu zajišťuje Diakonie Západ
Pro děti z partnerských škol zajišťujeme aktivitu „Průvodce žáka“. Vyhledáváme mladé lidi, především studenty, kteří dochází za dětmi a podporují je v přípravě na školu - pomáhají jim s vypracováním domácích úkolů, přípravou na testy a zkoušení, apod. Mimo přípravu na školu také průvodci žáka s dětmi aktivně tráví volný čas - hrají s nimi hry, mohou je vzít třeba do kina, na výstavu nebo na jinou kulturní akci.
Pro rodiče dětí a další zájemce z řad širší veřejnosti pořádáme vzdělávací semináře na témata spojená se vzděláváním dětí - např. o tom, jak využít relaxaci při přípravě na školu nebo o tom, co děti potřebují při přechodech mezi jednotlivými stupni vzdělání.
Pro pedagogy ze zapojených škol také pořádáme vzdělávací semináře, ve kterých se zaměřujeme na hledání možností spolupráce škol a organizací poskytujících sociální služby.
Pro všechny nabízíme poradenství týkající se poskytování sociálních služeb, aktivně hledáme možnosti spolupráce rodiny, školy a organizací poskytujících sociální služby. Jednou z těchto možností je i tzv. hezká případovka, jejíž uspořádání pro vybrané děti je další aktivitou, kterou v projektu zajišťujeme.

Co dalšího projekt přináší
Školy pro děti připravují nejrůznější kroužky a skupinová doučování, pedagogové ze škol mohou využít široké nabídky vzdělávacích kurzů, ve školách působí koordinátor inkluze, dále v nich mohou působit školní asistenti, školní speciální pedagog. Studenti pedagogických oborů mají možnost dozvědět se více o inkluzivní vzdělávání.

Pokud se chcete dozvědět o projektu více (např., které školy jsou do něj zapojeny), podívejte se na www.cki.zcu.cz.