Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

LJ_Logo EU OPLZ_768x230

LJ_Logo MPSV 768x230

Služba Archa pro rodiny s dětmi je podpořena v rámci projektu Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.
Realizace projektu staví mosty, odstraňuje nedorozumění, nedůvěru a podporuje mezioborovou a meziorganizační spolupráci s cílem optimalizace řešení příběhu dítěte, které je odebráno ze své biologické rodiny a umístěno do náhradní péče.

LJ_Logo EU OPLZ_768x230

Služba Archa pro rodiny s dětmi byla podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2018“, který byl uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje.

LJ_Logo MPSV 768x230

Služba Archa pro rodiny s dětmi je podpořena v rámci dotačních titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu.

 LJ_Logo PK 768x230

Služba Archa pro rodiny s dětmi je podpořena v rámci

dotačních titulů:
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj“
„Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019“ . 

loga web 360x360_mensi 04

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 054

Městský obvod Plzeň 3 v roce 2020 poskytl finanční dotaci na projekt "Ruku v ruce k dítěti" rozšiřující realizaci tzv. Cochemské praxe. Ta podporuje rodiny v rozvodu nebo rozchodu tak, aby dopad takové náročné situace byl co nejmenší - jak na dospělé, tak především na děti.

loga web 360x360_mensi 049

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finančně podpořena městem Rokycany.

logo-ncs-cmyk-1 V roce 2020 podpořila Diakonie ČCE z prostředků Nadace České spořitelny projekt „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online".

 

loga web 360x360_mensi 055

Nadace ČEZ podpořila každoročně v letech 2017 – 2019 v grantovém řízení „Podpora regionů“ sociálně – aktivizační táborové pobyty pro děti a mladistvé ze spolupracujících rodin Archy pro rodiny s dětmi. 

loga web 360x360_mensi 035

Služba Archa pro rodiny s dětmi je realizována za finační podpory Města Domažlice.

 

loga web 360x360_mensi 012

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finačně podpořena městem Dobřany. Tato podpora je určena k zajištění služeb sociální prevence v lokalitě Dobřanska. 

KB Nadace Jistota logo

Služba Archa pro rodiny s dětmi je finačně podpořena Nadací Jistota KB. Konkrétně v roce 2017 poskytla finační podporu na kompletní vybavení terapeutické herny pro děti. 

tesco logo-cz

 

Službu Archa pro rodiny s dětmi finančně podpořila v roce 2018 společnost Tesco. Finanční podpora pomohla zrealizovat projekt "Na jedné lodi."

Za podporu opravdu moc děkujeme!
Poděkování patří také obcím Postřekov a Česká Kubice za finanční podporu Letního sociálně – aktivizačního pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, který se uskutečnil v roce 2019.

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 02. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

Archa pro rodiny s dětmi v číslech

Pečujeme až o 0 rodin každý rok
Služba klienty stojí 0 korun
Provozujeme 0 zařízení
Od roku 0 pomáháme našim klientům