Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

 

EU a MMP

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Uličník a zkvalitnit poskytování této služby v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka a okolí v ORP Domažlice.

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení užitkového automobilu s obytnou nástavbou,

pro terénní sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 6 - 20 let Klub Uličník. Vůz vytvoří zázemí pro kvalitní poskytování služby, prostor pro individuální i skupinové aktivity cílové skupiny. Terénní služba umožní efektivně oslovovat a pracovat s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí, a to i v malých obcích Poběžovicka.

Výstup projektu: Vybavení pro sociální službu Klub Uličník: speciálně upravený užitkový vůz s obytnou nástavbou, který vytvoří zázemí pro poskytování terénní sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Uličník pro děti a mládež.

Očekávaným výsledkem projektu je podpora inkluze dětí a mladých lidí, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka.

Smyslem služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Uličník je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Projekt AUTO PRO ULIČNÍKA je spolufinancován Evropskou unií.


loga web 360x360_mensi 01


Služba Klub pro děti a mládež je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023. 

loga web 360x360_mensi 052

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2022 finančně podpořilo Klub Akcent pro děti a mládež v realizaci projektu Akcent na školu II., který podporuje informovanost žáků, učitelů a institucí o odborných službách v oblasti domácí přípravy dětí a mládeže, zejména žáků se specifickými potřebami.


Zaroveň v roce 2021 finančně podpořilo Klub Akcent pro děti a mládež v realizaci projektu Akcent na školu!, který minimalizuje negativní dopady pandemie Covid - 19 na děti. 

EU, MŠMT a NPO

Projekt Doučování 2022 byl „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“.

loga web 360x360_mensi 07

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Klub pro děti a mládež je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“


logo mp new

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Odboru bezpečnosti prevence kriminality.

Klub Atom pro děti a mládež byl v roce 2022 podpořen z rozpočtu statutárního města Plzeň v projektu "Cesta ze sídláku".

loga web 360x360_mensi 03

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

bezpečná Plzeň logo

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

Plzen_Umo_1_B_RGB_pozitiv

Klub Atom pro děti a mládež byl v roce 2022 podpořen Městským obvodem Plzeň 1.

nadace j a t

Nadace J+T podpořila v období 3/2022 a 2/2023 komplexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině.

 

houstouň znak města

Klub Uličník pro děti a mládež je finančně podporován městem Hostouň.

loga web 360x360_mensi 035

Klub Fontána pro děti a mládež finačně podporuje Město Domažlice.

loga web 360x360_mensi 049

Klub Akcent pro děti a mládež finančně podporuje město Rokycany.

loga web 360x360_mensi 012

Klub Echo pro děti a mládež je podporován z prostředků města Dobřany. Tato podpora je určena k zajištění služeb sociální prevence v lokalitě Dobřanska.

V roce 2022 město Dobřany finančně podpořilo projekt Klubu Echo – Rok v barvách v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany. 

loga web 360x360_Poběžovice3_s

Klub Uličník pro děti a mládež je finančně podporován městem Poběžovice.

město holýšov

Klub Magnet pro děti a mládež je v roce 2023 finančně podporován městem Holýšov. 

VDV-logo-2017

Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil v roce 2022 Klub Magnet v realizaci projektu „Dostupnost služeb pro děti a mládež - jižní Plzeňsko“.

 

Projekt "Diakonie Západ pro Ukrajinu" byl v roce 2022 podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

UMCOR-Logo-JPG

Grant UMCOR podporuje aktivity Klubů pro děti a mládež směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2022–2023.

DKH

Grant DKH podporuje aktivity Klubů pro děti a mládež směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2023–2024.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 06-11. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.