Vize

Důstojný a bezpečný život doma pro ty, kteří už jsou starší a na vše sami nestačí.

Poslání

Jsme spolehlivou oporou v domácnostech (nejen) starších lidí, kteří chtějí žít doma a potřebují k tomu pravidelnou dopomoc.

Jak a komu pomáháme

Služba je poskytována dospělým osobám (od 18 let) bez horní věkové hranice, kteří potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a domácnost takovým způsobem, aby oslabení schopností z důvodu vysokého věku, zdravotního postižení anebo nepříznivého zdravotního stavu nevedlo k sociálnímu vyloučení.

Těmto seniorům, lidem s dlouhodobým onemocněním anebo zdravotním postižením pomáháme přímo v jejich domácnostech s péčí o sebe sama a svoji domácnost, tedy každému právě s tím, co sám nezvládne. V praxi to probíhá tak, že pečovatelka přichází za uživatelem domů a pomáhá uživateli například s osobní hygienou, s přípravou jídla a pití, s úklidem, nákupem anebo uživatele doprovodí na veřejná místa, kam by se sám bez pomoci nedostal.