Zaměstnankyním Jubilaty by velmi ulehčil práci parní generátor v hodnotě 11.000 Kč, který urychlí žehlení a pomůže jim, aby se co nejrychleji mohly vrátit ke kontaktní práci s klientem.

Přispět můžete prostřednictvím odkazu http://www.vodapomaha.cz/parni-generator