Někdy bychom rádi znovu prožili určité chvíle, čas bohužel vrátit nejde. S našimi klienty jsme však podnikali výlety do minulosti a vzpomínali
na vše dobré prostřednictvím reminiscenčních skupin.

9080c01555f3dd647af169f8c3519fa0.1600x1200

Reminiscence je forma práce se vzpomínkami seniorů. Vzpomínání jim umožní připomenout a znovu prožít všechny momenty, které během svého života zažili. Vzpomínky na dosažené úspěchy jim pak pomohou připomenout kvalitu a cenu života a zlepšit jejich vnímání života, protože senioři se na sklonku života mají tendenci podceňovat.

Reminiscenční metody byly využívány i v Jubilatě a k jejich realizaci jsme používali široké spektrum pomůcek – starých fotografií, filmů, hudebních nahrávek, módních doplňků, vůní, chutí aj. S těmito pomůckami jsme poté nadále pracovali prostřednictvím kreslení, zpěvu, tance, pantomimy, dramatizace (a to včetně kostýmů), kulis a vlastně všeho, co podněcuje vyvolání pozitivních vzpomínek.

83cdd8757808b55f85b67225220b2985.1600x1200

Co nám o reminiscenčních skupinách mohou říct dvě pracovnice, Eva Kabátová (EK) a Pavla Vajdová (PV), které s nápadem vzpomínkových schůzek přišly a všechny je zvládly realizovat?

4da8f20550cf0fbe5af9ec3294bb4a38.1600x12009de7e393c289bfec9a5e5a4f952a05cd.1600x1200fc34b97ff345384e088168b6bd0360e5.1600x1200fe3de7af0aeba3db25ff19f402650272.1600x1200

Jaké tematické okruhy jste v rámci reminiscenčních skupin realizovaly?

EK+PV: Dětství, rodina, lásky, škola, koníčky a práce. Ke každému tématu jsme připravily kvízy na procvičení paměti, okruhy a otázky, na něž jsme se se zúčastněnými zaměřili a také dobové předměty (i klienti přinášeli své vlastní). Téma "škola" proběhlo v místní základní škole, do níž jsme účastníkům zajistily dopravu.

Kolik práce dá připravit takové reminiscenční setkání a co všechno to obnáší?

EK: Od města Dobřany jsme obdržely příspěvek na pomůcky a aktivity během reminiscenčních skupin, takže jsme mohli nakoupit či sehnat vše potřebné. Nejvíce práce představovala prvotní úprava reminiscenčního koutku, tzn. tapetování, umístění nábytku, obrazů apod. Reminiscenční koutek jsme zřídily v místním domě s poskytováním pečovatelské služby Harmonie tak, aby se v něm účastníci setkání cítili co nejlépe a komfortně. Koutek jsme umístily v klidné části budovy, aby setkání mohla probíhat v klidu a nerušeně. Zařídily jsme jej ve starém stylu, plném dobových předmětů a nábytku, a to zejména po našich prarodičích.

Příprava na každé setkání trvala zhruba hodinu až dvě. Zahrnovala přípravu a výzdobu reminiscenčního koutku na aktuální téma, přípravu kvízů na procvičení paměti, a to také na základě daného tématu, tematické otázky a okruhy a nesmělo chybět ani malé pohoštění.

PV: Dodala bych, že jsme utvořily tři skupiny po šesti seniorech (dle věku) a schůzky s každou skupinou se uskutečňovaly jednou měsíčně. Vytvořily jsme reminiscenční koutek, který jsme dobově vyzdobily (květiny, pohoštění, hudba, obrázky na stěnách). V době plánovaného setkání jsme se v koutku shromáždili a každý senior dostal příležitost sdílet své zážitky. Přinesl vlastní fotografie, předměty nebo třeba milostnou korespondenci – vždy podle tématu setkání.

Jak klienti reagovali na možnost účastnit se reminiscenčních skupin?

PV: Někteří klienti věděli z rádia nebo z televize, o co se jedná a tak se zapojili velmi ochotně a těšili se na to, co je čeká. Velké množství klientů však nevědělo, co od setkání mohou očekávat a reminiscenčních skupin se začali účastnit pouze z důvodu rozbití stereotypu a kvůli tomu, že chtěli nějak smysluplně a aktivně trávit volný čas.

EK: Přesně tak – většina účastníků do toho šla s tím, že neví, co má čekat a že se nechají překvapit.

V čem konkrétně pomohly reminiscenční skupiny klientům?

EK: Reminiscence se zdála být vhodnou metodou, jak seniory aktivizovat, začlenit mezi ostatní obyvatele domu s pečovatelskou službou, případně jim dát možnost navázat nové kontakty. Reminiscenční metoda jako forma práce se vzpomínkami je jednou z cest, která může vést ke zlepšení kvality života seniorů. Vzpomínání nás provází celý život. Někdy nás samotné překvapí, co vše je naše mysl schopná uložit, zapamatovat a v nečekaných situacích opět vybavit. Práce s pamětí starých lidí má rozličné způsoby využití. Vybavování příjemných zážitků a událostí umožní prožít tyto chvíle znovu, připomene šťastné životní okamžiky, zlepší náladu. Vzpomínky na dosažené úspěchy, životní výhry a zdary připomenou kvalitu života, pomůžou uvědomit si cenu života a zlepšit sebehodnocení seniora. 

PV: Já bych ještě dodala, že se klientům moc líbilo vyprávění svého životního příběhu ostatním, a v případě, že si něco nemohli vybavit, pomohla jim jejich rodina. Společně pak měli radost s objevováním dávno ztracených vzpomínek. Všichni účastníci pozitivně hodnotili trénování paměti během připravených kvízů.

Jak setkávání reminiscenčních skupin hodnotili senioři po jejich skončení?

PV: Klienti pozitivně hodnotili to, že si mohli zavzpomínat na krásné chvilky jejich života a jako bonus měli stále o čem mluvit se svými blízkými – pro další setkávání sháněli staré fotografie a různé rekvizity, zapojovali do toho celé rodiny. Někteří klienti díky reminiscenčním skupinám navázali i mezi sebou hlubší přátelské vztahy.

EK: Účastníci našich vzpomínkových sezení chválili možnost se vzájemně sejít, popovídat si a pobavit se. Tím reminiscence naplňuje svou funkci příjemné formy aktivizace seniorů. Také je důležité zmínit, že všichni účastníci potvrdili, že by se v budoucnu podobných typů setkání opět zúčastnili. Závěrem bych ráda podotkla, že ve své praxi sama pozoruji, jak pozitivní vliv má reminiscence na seniory. Senioři jsou více komunikativní jak mezi sebou, tak směrem k okolí a pečujícímu personálu. Služby tak mohou být zkvalitněny, jelikož pečující a okolí lépe porozumí potřebám a přáním klienta. Reminiscence se tedy může stát užitečnou součástí každodenní péče o seniory tak, jako jsou vzpomínky běžnou součástí života každého člověka.

Měla reminiscenční setkání nějaké pokračování?

EK: Poslední dvě setkání jsme společně se seniory vytvářeli tzv. reminiscenční kufříky. Jedná se o vzpomínkové krabice, do kterých senior ukládá vše, co charakterizuje jeho minulost. Díky takovému kufříku pak senioři mohli zveřejnit svůj životní příběh prostřednictvím malého množství předmětů a doplnili to o osobní dopis, který sloužil jako životopis a průvodce obsahem kufříku.

PV: Kufříkům jsme poté zajistili výstavu v galerii města Dobřany. Vernisáž sklidila obrovský úspěch a spousta návštěvníků byla velmi dojata.

c7eb2d0f992f9b60ebfb1197858ccdff.1600x1200

cc135084636936225ea48d68fc81f625.1600x1200

fc022c6078cffc5c221f72e435f29ebd.1600x1200

příloha č 9 výstava 5