Příběhy naší služby píše sám život, začtěte se do nich...

 

Příběh: Vzpomínky očima pečovatelky
V roce 2019 se v pečovatelské službě Jubilata pro osoby potřebující péči událo nespočet malých i velkých zajímavostí, které zanechali v každém z nás nesmazatelné stopy. Za všechny z nich bych ráda zmínila výstavu Vzpomínkové kufříky, kterou uspořádala služba Jubilata pro osoby potřebující péči ve spolupráci s městem Dobřany. Výstava vzpomínkových kufříků byla však jen pomyslnou třešničkou na dortu po téměř roční společné práci pečovatelek a seniorů z DPPS Harmonie a Loudů Dobřany.

V pečovatelské službě se každý měsíc na reminiscenční schůzky sešly tři skupinky seniorů, kteří sdíleli své životní příběhy s ostatními. Tématem bylo dětství, škola, lásky, vojna, cestování, aj..
Pro nás, všechny zúčastněné, to byl neskutečný pocit sounáležitosti, opory a pochopení. My, jakožto pečující, jsme tak mohli své klienty poznat i jinak, než za chodu běžných dní, kdy jim pomáháme při péči o ně samotné nebo o jejich domácnost.

Zahájením výstavy, vernisáží, pak celé toto naše sdílení vyvrcholilo v podobě vzpomínkových kufříků, jež si mohl prohlédnout každý návštěvník. Součástí kufříků byl i životní příběh seniora, který jej tvořil.
Výstava se shledala s velkým ohlasem u všech generací a my děkujeme, že jsme mohli být její součástí!

 

Příběh: Z nemocnice domů.
Když se třiaosmdesátiletá žena měla vrátit domů z delšího pobytu v nemocnici, začaly její děti hledat v okolí domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou, protože byly přesvědčené, že to nemůže sama doma zvládnout. Spoustu věcí totiž nemohla kvůli svému zdravotnímu stavu dělat, děti byly zaměstnané, a tak – jakkoliv by i chtěly – každodenní péči jí zajistit nemohly. Naši službu zvolili s tím, že jakmile domov pro seniory vyhoví jejich žádosti o přijetí, maminka se tam nastěhuje…

Je to už víc než rok, co zmíněnou ženu naše služba podporuje – pečovatelka za ní přichází každý den, podle aktuální potřeby zajistí nákup anebo ji na nákup doprovodí, pomáhá jí s úklidem, přiveze oběd anebo jí pomůže s přípravou oběda, doprovází na pravidelné kontroly u lékaře anebo na procházkách. Paní tedy může žít doma, v domě, kde se narodila a žila celý život, v místě, kde žijí její děti s rodinami, přátelé i známí.

Příběh: I těžké případy nás posouvají dále, děkujeme za to.
Devětasedmdesátiletá žena prodělala před lety těžkou mrtvici, která jí zasáhla centrum řeči a z velké části snížila pohyblivost těla. Jejím nejbližším příbuzným je synovec, který po hospitalizaci rozhodl, že si tetu přestěhuje do své blízkosti, aby o ni mohl pečovat. Časem se ukázalo, že ani rehabilitace nedokázala následky nemoci zmírnit, s přibývajícím věkem navíc u paní dochází k výkyvům ve zdravotním stavu, postupem času se stala prakticky zcela nepohyblivou. Nemoc způsobila i to, že paní minimálně komunikuje – umí dát najevo pouze souhlas či nesouhlas.

Pečovatelky docházejí k paní čtyřikrát až pětkrát denně, poskytují pomoc v mnoha úkonech péče od přípravy a podání jídla až po úkony osobní hygieny, služba intenzivně spolupracuje s blízkými klientky, s praktickým lékařem i s pracovníky terénní zdravotnické péče, kteří ji zajišťují zdravotnickými úkony.

Také u této klientky služba naplňuje jeden ze svých cílů, tedy pomáhat a podporovat uživatele takovým způsobem, aby mohl co nejdéle žít ve svém domově. Jsme ale také velmi pozorní k tomu, abychom i při takto vysoké míře péče dodržovali naše poslání, tj. aby život v domácím prostředí současně znamenal i zachování vlastní důstojnosti a kvality života. Naše postupy proto pravidelně revidujeme, konzultujeme je s ostatními spolupečujícími, vzděláváme se v nových metodách, hledáme nadstavbové aktivity či terapie a především si stále ověřujeme u samotné klientky, zda jdeme společně správným směrem.

Příběh: Není třeba se zbavovat svých koníčků ani na stará kolena.
Padesátiletá žena trpí chronickým onemocněním, které ji ztěžuje pohyblivost a tedy i soběstačnost v péči o sebe sama i vlastní domácnost. Situaci komplikuje i skutečnost, že vztahy ve své rodině nemá zcela ideální, a tak se bez podpory a konkrétní pomoci služby neobejde.  Přesto je člověkem velmi aktivním, který se i přes handicap věnuje svému povolání a zachovává si své koníčky.

Naše služba paní zajišťuje takovými úkony, které jí umožňují bezpečí při cestě do zaměstnání a zpátky domů, a které jí pomáhají zvládat péči o vlastní domácnost tak, jak si představuje. Způsob naší práce a vnitřní provoz služby zároveň nabízí možnost pružně reagovat na momentální změny zdravotního stavu naší klientky, přesněji řečeno na její aktuální potřeby tak, aby mohla reálně žít život co nejvíce aktivní a kvalitní.