Aktuálně naše služba neřeší speciální projekt, ale nad rámec běžné péče se náš tým zaměřuje na nadstavbové činnosti, kterými jsou: dohled, podpora při dodržování léčebného režimu a dovoz uživatele. Jde nám především o to, abychom co nejlépe reagovali na aktuální potřeby našich uživatelů a jejich celkovou situaci.

Dohled
Dohled se nám osvědčuje jako prostředek podpory pro ty z uživatelů, kteří mají zhoršenou orientaci anebo trpí osamělostí. Pečovatelka za klientem přichází s nabídkou sdílet čas podle představ klienta, například rozhovorem, předčítáním, plánováním denního režimu apod.

Podpora při dodržování léčebného režimu
Je pomocí pro ty, kteří potřebují pravidelnou podporu pro udržení svého zdravotního stavu, ať už jde o připomenutí užití léků ve stanovené době anebo dodržování pitného režimu.

Dovoz
Ti z našich klientů, kteří se v malých obcích nemohou spolehnout na veřejnou dopravu, a jejichž blízcí jim zároveň nemohou být například kvůli pracovnímu vytížení k dispozici, využívají úkon dovoz uživatele. Je pro ně možností dostat se bezpečným a rychlým způsobem na ta veřejná místa (např. k lékaři či na úřady), která by pro ně byla jinak nedostupná.

Aktivity s uživateli
Díky podpoře města Dobřany a Nýřany nabízíme našim klientům možnost navštěvovat 1x měsíčně společné odpoledne, kde si mohou s ostatními klienty zavzpomínat, zahrát společenské hry, trénovat paměť nebo se věnovat zahradničení.