Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

eu revitalizace Domov Radost

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena projektem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata“ registrován pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011764 je zaměřen na stavební úpravy budovy, které směřují k zajištění BEZBARIÉROVOSTI.

Cílem je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování kvalitních sociálních služeb denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Kostelní ulici č. 9 v Merklíně u Přeštic. Projektový záměr bude naplněn realizací komplexní revitalizace budovy, která zahrnuje vytvoření bezbariérového přístupu do všech prostor budovy, vybudování přístavby výtahu pro bezbariérový přesun klientů mezi jednotlivými podlažími, dispoziční úpravy interiéru a úprava prostor koupelen a toalet.

Výsledkem bude bezbariérová budova umožňující využívání sociálních služeb i osobám s výraznějším hendikepem v oblasti vlastní mobility a sebeobsluhy, zvýší se soběstačnost klientů a sníží se riziko sociálního vyloučení uživatelů služeb.   

Na projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Stacionář Plamínek po osoby s postižením a Jubilata pro osoby potřebující péči je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Plakát A3 k vytištění_Kostelní 2_IROP

Budova denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic prochází 2. etapou revitalizace, která je spolufinancována z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373 a názvem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata - 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením“.

Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz "mikrobus" pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

EU projekt _Profesionální sociální služby dostupné v metropolitní oblasti Plzeň

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Profesionální sociální služby dostupné v metropolitní oblasti Plzeň" jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro terénní formu sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ARCHA pro rodiny s dětmi a pečovatelské služby JUBILATA pro osoby potřebující péči, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

Plakát A3_Mobilita ITI_IROP_2021

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 01

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena v rámci projektu dotačních titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2021.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021.“

 

Plzeňský kraj v roce 2021 poskytl účelovou dotaci na dofinancování pořízení 2 automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením. 

 

Plzeňský kraj v roce 2021 poskytl účelovou dotaci na dofinancování dokončení rekonstrukce budovy v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby denní Stacionář Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči. 

loga web 360x360_mensi 012

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je výrazně podpořena městem Dobřany.

logo Nyrany_ web 360x360_mensi 051

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena městem Nýřany.

          TLUCNA-ZNAK

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena obcí Tlučná.

KKFF_Logo_RGB

Službu Jubilata podpořila Nadace Karel Komárek Family Foundation rychlým grantem určeným na podporu organizací, které pomáhají seniorům současnou pandemickou krizí.

loga web 360x360_mensi 032

V roce 2017 a 2018 Nadace Agrofert finančně podpořila službu Jubilata pro osoby potřebující péči, konkrétně její projekt "Bezpečná péče ve stáří" částkou 185 000 Kč.

loga web 360x360_mensi 037

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v období listopad 2020 až březen 2021.

V roce 2020 byla služba Jubilata pro osoby potřebující péči finančně podpořena v péči o seniory ohrožené koronavirovou pandemií, a to z prostředků Fondu podpory seniorů.

logo_Globus_RGB

Službu Jubilata pro osoby potřebující péči v roce 2020 podpořilo Fórum dárců v programu Globus lepší svět na zajištění zvýšené podpory seniorů a dalších osob se sníženou soběstačností ohrožených koronavirovou pandemií.

merklín

Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči je finančně podpořena obcí Merklín u Přeštic. 

 

logo_moneta_money_bank_rgb

MONETA Money Bank, a.s. přispěla v roce 2021 službě Jubilata pro osoby potřebující péči na pořízení automobilu pro terénní pracovnice pečovatelské služby.

tichá linka

Organizace Tichý svět zavedla do Dobřanské pobočky Jubilaty tzv. Tichou linku, díky které je možné zajistit online bezplatné tlumočení nebo přepisování řeci na text. Díky Tiché lince pomáháme snižovat komunikační bariéry u našich seniorů.

Dále děkujeme za podporu těmto obcím: Bolkov, Ptenín, Zemětice, Čermná, Soběkury, Roupov, Poděvousy.
Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 05. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.