Jsme tu pro lidi s mentálním, kombinovaným, zdravotním postižením, a poruchami autistického spektra ve věku 3 až 64 let.

Posláním denních Stacionářů v Diakonii Západ je nabízet lidem s postižením možnost rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti v takové míře, aby je mohli uplatnit v běžném životě. Klienti Stacionářů potřebují především podporu v rozvoji sociálních dovedností a pomoc při zvládání hygieny. Jedním z bodů poslání Stacionářů je i zachování přirozeného rytmu života dospělého člověka, kdy ze svého domova odchází do zařízení s denními aktivitami.

Denní Stacionáře poskytují v pracovních dnech služby v zařízeních dětem nebo dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a  při sebeobsluze. Denní Stacionáře nezajišťují ubytování přes noc.

Do denního Stacionáře klient ráno přijde sám nebo s doprovodem, den stráví různými aktivitami (např. pracovní činnosti, aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností), je možné zajistit oběd. V odpoledních hodinách odchází klient sám či s doprovodem zpět domů. Denní Stacionáře jsou službou, kterou klient navštěvuje pravidelně, tím se odlišuje od center denních služeb.

Služba Stacionář pro osoby s postižením nabízí tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí či pomoc s přípravou stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • nácvik, podporu a pomoc při řešení běžných každodenních i obtížných situací (např. nákup, návštěva lékaře),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Stacionář Diakonie Západ nabízí další sociálně terapeutické a relaxační aktivity.

V rámci sociálně terapeutických služeb nabízíme:

 • tkaní na stavu,
 • výrobu ručního papíru a další výrobu z něj,
 • malování tašek,
 • navlékání korálků a výrobu šperků z fimo hmoty,
 • výrobu papírových briket,
 • práce na zahradě a ve skleníku (Stacionář Soběkury).

Relaxační aktivity:

 • rehabilitace,
 • koupání v hydromasážní vaně s chromatoterapií (Stacionář Človíček),
 • masáže s prvky aromaterapie či s lávovými kameny (Stacionář Človíček),
 • speciální pomůcky a přístroje (jako motomed atd. Stacionář Človíček),
 • relaxace ve Snoezelen místnosti (Stacionář Soběkury),
 • zrakovou terapii,
 • různé terapie (hippoterapie, canisterapie, muzikoterapie atd.),
 • zpívání s kytarou,
 • poslech hudby,
 • plavání,
 • návštěvy solné jeskyně,
 • výlety po okolí,
 • letní tábory,
 • zimní relaxace,
 • trávení volného času na sportovně relaxační zahradě (Stacionář Soběkury),
 • společenské akce (besídky, společné grilování atd.).

Stacionář Človíček nabízí svým klientům od roku 2014 bazální stimulaci (akreditované „Pracoviště Bazální stimulace“), stejně tak možnost plnit školní docházku přímo v prostorách Stacionáře Človíček (Základní škola speciální Diakonie ČCE).

Do našich Stacionářů zajišťujeme svoz i rozvoz klientů, případně asistenci při cestování veřejnou dopravou.