Není žádné Umění překonat hranice

Během roku 2015 proběhl jedinečný společný projekt denních Stacionářů Klatovy a Človíček pro osoby s postižením Diakonie Západ a německé Diakonie Neuendettelsau s názvem Není žádné Umění překonat hranice. Klienti našich služeb se spolu se zahraničními klienty věnovali tvoření obrazů různými technikami v Čechách a v Německu. Následovaly dvě výstavy, první v Norimberku a druhá v Plzni. Tvorba samotná byla pro klienty i pracovníky velmi obohacující v oblasti výtvarné činnosti. Celý projekt měl samozřejmě sociální rozměr, kdy klienti obou Diakonií navázali příjemné vztahy a dokázali jsme si, že ani jazyk není hranice, kterou bychom nepřekonali.

Akreditace „Pracoviště Bazální stimulace“

Ve Stacionáři Človíček pro osoby s postižením - program pro děti a mládež byla dokončena práce na akreditaci „Pracoviště Bazální stimulace“, kterou jsme od Institutu bazální stimulace (IBS) získali 1. 9. 2014. Následně o této akci i o tom, jak se ve Človíčku s bazální stimulací pracuje, proběhla prezentace v médiích v rámci tiskové konference přímo ve Staconáři, následně pak vyšly reportáže v ČTK, MF Dnes, Plzeňský deníku, v televizi Plzeňská 1, Českém rozhlasu Plzeň. Po této prezentaci máme velký ohlas nejen od klientů a veřejnosti, ale i od jiných zařízení podobného typu, které k nám jezdí na prohlídku Stacionáře a zajímají se především o bazální stimulaci.