Naši činnost realizujeme pouze v souladu s těmito principy:

Zachování důstojnosti
Při volbě způsobu komunikace, podpoře v naplňování potřeb a vlastní pomoci vycházíme z toho, že naši klienti jsou dospělí lidé s vlastní identitou. Vždy ctíme lidská práva a respektujeme názory, vůli i soukromí klientů a tak každá spolupráce probíhá na základě vzájemné dohody.

Partnerský přístup
Usilujeme o to, aby se klient podílel na rozhodování o sobě samém v co nejvyšší možné míře svých schopností. Jednáme vždy s vědomím klienta. Stejně tak ale potřeby klientů vnímáme v širších souvislostech, a proto při řešení dílčích potřeb spolupracujeme s rodinou a dalšími organizacemi v navazující péči.

Individuální přístup
Způsob a míra podpory jednotlivých klientů vychází z přání a potřeb konkrétního klienta. Jsme si vědomi, že každý klient má jinou hranici svých schopností a při naší práci jim pomáháme dojít tak daleko, jak jen mohou, přičemž osobní strop vychází vždy od klienta, neurčuje jej pracovník.

Důraz na respekt
Respektujeme různost názorů a pohledů na věc, soukromí, vlastnictví, osobního prostoru a specifik osobnosti. Vnímáme rozdíl mezi respektem a tolerancí, se kterým se snažíme uvážlivě nakládat. Názor a volbu klientů přijímáme s respektem a porozuměním.

Získání a udržení důvěry klientů a jejich rodin
Jednáme přiměřeně a otevřeně, ctíme důvěrnost informací.

Spolupráce
„Více hlav víc ví.“ Naše práce není dílem jednotlivce, proto pracovníci zařízení spolupracují nejen mezi sebou, ale také s dalšími odborníky a subjekty. Zároveň nevnímáme uživatele vytrženě z reality, proto klademe důraz i na spolupráci s jeho rodinou a dalšími blízkými osobami.

Podpora vlastní osobnosti klienta s ohledem na soužití se skupinou
Zajišťujeme nezbytná opatření k minimalizaci rizika, že klienti ohrozí sebe nebo druhé. Ctíme a podporujeme individuální názory a přání klientů. Poskytujeme klientům prostor pro podílení se na vytváření pravidel celé skupiny.

Podpora rozvoje a samostatnosti
Přistupujeme ke klientům i vlastní práci s vědomím, že vždy je možné se někam posunout. Případné nezdary a nová poznání bereme jako šanci na zlepšení. Přičemž stále platí, že co si klient dovede udělat sám, to za něj pracovník nedělá. Pomáháme jen s tím, co je nad jeho aktuální možnosti. Seznamujeme klienty s jejich právy, podněcujeme klienty k objevování souvislostí a vlastních možností. Uznáváme, že klienti mají právo podstoupit riziko a pomáháme jim rozeznat a zvládnout možná nebo aktuální nebezpečí.

Pružnost
Pravidelně sledujeme, jestli obsah, forma a způsob spolupráce odpovídá aktuálním potřebám současných klientů a potřebu změny vnímáme jako pozitivní rozvoj.

Praktičnost
Dbáme na to, aby vědomosti a dovednosti, na kterých pracujeme, byli prakticky využitelné klientům v jejich běžném životě. Při práci se neomezujeme jen prostory Stacionáře, ale podporujeme klienty, aby si věci ověřovali i prakticky v kontaktu s veřejností.

Prostředí i atmosféra přátelská klientům a spolupráce týmu pracovníků
Maximálně dbáme na útulné prostředí, vynikající vybavení, spolehlivý a sehraný kolektiv pracovníků. Máme rozděleny role v týmu podle potřeb a kompetencí, otevřeně spolupracujeme se svými kolegy a respektujeme je. Pravidelně využíváme týmové supervize, máme  prostor pro využití manažerské supervize.

 

Při poskytování služby sledujeme tyto hlavní cíle:

  • Udržení dosažené úrovně v oblasti sociálních, sebe-obslužných a pracovních dovedností klientů služby, které jim umožňují pobyt i v jiném, než domácím prostředí, co nejdéle je možné.
  • Rozvinutí těch dovedností a schopností klientů v oblasti komunikace, sociálních kontaktů, využívání veřejných služeb a osobního rozvoje, které jim umožňují se seberealizovat, přispívají k naplňování jejich potřeb a napomáhají sociálnímu kontaktu v jejich běžném životě.
  • Umožnit klientům, aby se za pomoci pracovníků zamýšleli nad svojí budoucností – tím, co si přejí, čemu se chtějí věnovat. Na základě toho jim dát možnost naučit se či zdokonalit sociální dovednosti a návyky, které potřebují k realizování svých přání a potřeb.
  • Podpořit všestranný rozvoj osobnosti klienta tak, aby kvalita jeho života ve všech oblastech dosahovala té nejvyšší možné úrovně a jeho prožitky byly podobné zdravým vrstevníkům.