Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji

V roce 2016 Terén pro ohrožené osoby realizoval projekt s názvem „Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji“. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstvo vnitra, dotační program „Integrace cizinců 2016“.

Projekt byl zaměřený na integraci cizinců ze třetích zemí, primárně na občany Ukrajiny. Aktivitami projektu byly vedle aktivní pomoci cizincům pobývajícím v ČR, také navázání spolupráce a výměna informací a zkušeností se státními i nestátními organizacemi na Ukrajině a zpracování analýzy potřeb těchto osob.