Z krize do vize

Kurz seznamuje pracovníky s tématikou krizové intervence a poskytuje základní kostru pro vedení rozhovoru s člověkem krizi. Účastníci se dozví o praktických technikách pro zklidnění klientů a jejich posílení v dalších krocích.

Termíny

jaro 2023: 30. 3. 2023 (přihlašujte se do 13. 3. 2023)

podzim 2023: 12. 10. 2023 (přihlašujte se do 25. 9. 2023)

O kurzu

Přetížení emocemi, pocit uvíznutí, či nemožnost se soustředit. Tyto zážitky jsou často součástí životních změn, se kterými se na nás klienti obrací. Jak vstupují do jejich životů, prolínají se i naší společnou prací. 

Během kurzu si teoreticky i na vlastním prožitku ukážeme terapeutické nástroje, kterými můžeme přispět klientovi k znovunalezení rovnováhy. Opíráme se o 4 pilíře: práci s vlastním prožitkem pracovníka i klienta, aktivaci zdrojů, proměně vztahu k překážce a růst vize. 

Kurz sebe zážitkovou formou nabízí hlubší osvojení si základních principů psychologické KI. Nutným předpokladem k učení se z vlastní zkušenosti je aktivní zapojení účastníků. Práce s motivací klientů není předmětem tohoto vzdělávání. 

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální péče, sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: 

Mgr. Patrik Dráb

 

Rozsah kurzu

8 vyučovacích hodin

Místo konání

Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace

A2021/0636-SP

Lektoři

Mgr. Patrik Dráb

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1.600 Kč

Kontakt

E-mail: vzdelavani@diakoniezapad.cz