stavime mosty uzke

 

STAVÍME MOSTY – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481

Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Realizace 2019 – 2021

 

Chceme stavět mosty a odstraňovat bariéry v řešení situace dítěte, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Projektem podpoříme multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v Plzeňském kraji.

 

Cíl projektu „STAVÍME MOSTY“

 

Cílem projektu je vytvoření jednotné komplexní metodiky, která by věcně a efektivně ukotvovala spolupráci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), poskytovateli sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny v rámci náhradní rodinné péče, či zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

Smysl spolupráce

 

Je cílená a koordinovaná podpora dítěte a jeho rodiny, zvládnutí celého procesu tak, aby se mohlo dítě vrátit brzy zpět do rodiny, případně, pokud návrat dítěte zpět do rodiny nebude objektivně možný, pak kvalifikovaně vyřešit další umístění dítěte v rodině náhradní dítě či v zařízení náhradní péče.

 

Garantem celého projektu je Plzeňský kraj, který je současně partnerem projektu.

 

Co budeme dělat?

 

  • zpracování analýzy současného procesu po odebrání dítěte v Plzeňském kraji, srovnání s praxí v zahraničí
  • vytvoření jednotné metodiky mezioborové a meziorganizační spolupráce pro řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z rodiny
  • pilotáž a implementace metodiky mezioborové a meziorganizační spolupráce v Plzeňském kraji, včetně vytvoření letáku pro rodiče se základními informacemi o možném průběhu řešení situace dítěte mimo rodinu

 

Projekt je ukončen. Co se bude dít nyní?

 

S koncem roku jsme projekt ukončili a metodika, která je jeho výstupem a může nám všem být průvodcem náročnými situacemi odebraných dětí, je připravena ke zveřejnění a k dispozici ke stažení (v sekci "ke stažení"). Projekt realizovaný 2019–2021 stavěl mosty a odstraňoval bariéry v řešení situace, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Podporoval multidisciplinární a mezioborovou spolupráci.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a zájem o zlepšení procesů, které pomáhají dětem v Plzeňském kraji.