Analýza situace v Plzeňském kraji – Řešení příběhu odebraného dítěte

 

Projekt „Stavíme mosty“ se v první fázi realizace zaměřil na analýzu systému péče o ohrožené děti v Plzeňském kraji. Analýza byla zpracována díky informacím diskutovaným odborníky z řad pracovníků Orgánů sociálně právní ochrany, organizací doprovázejících náhradní rodiny, sociálně aktivizačních služeb, a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Analýza pracovala i s informacemi z praxe v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Německu.

V analýze jsme společně definovali základní oblasti, ve kterých potřebujeme v Plzeňském kraji nastavit změny, a podpořit tak efektivitu procesů v systém péče o ohrožené děti v situaci odebraného dítěte.

Podpora pěstounské péče

  1. Potřebujeme ucelenou kampaň pro vyhledávání zájemců o pěstounství
  2. Příprava dlouhodobých pěstounů by byla vhodná rozšířit pro zaměření na specializaci pro určité skupiny dětí
  3. Jako vhodné se jeví specializace přechodných pěstounů pro určité skupiny dětí (například dle věku dítěte)
  4. Za přínosné považujeme větší zapojení pěstounů do rozhodovacích procesů v rámci řešení situace odebraného dítěte, zvýšení informovanosti pěstounů o aktuálním řešení situace dítěte

Sociálně aktivizační služby

  1. Potřebujeme zlepšit pokrytí službami v rámci regionu – vzájemná informovanost OSPOD a SAS o potřebnosti a dostupnosti služeb, o možnostech spolupráce
  2. Je nutné zapojení SAS do podpory rodin dříve než v akutní krizi
  3. Je potřebné využívat více zapojení SAS do podpory rodin po odebrání dítěte z rodiny

Rodiče a jejich motivace

  1. Jako vhodné vnímáme nabídku služeb SAS pro rodiče zapojit vždy při řešení příběhu odebraného dítěte
  2. Zásadní je termínování postupů v řešení případu, stanovování podmínek rodičům a včasná podpora pro udržení motivace rodičů a předcházení vyčerpání z nejasnosti jak dál postupovat
  3. Důležité je umožnění kontaktu rodičů s dětmi ihned po umístění mimo rodinu – řešení možnosti kontaktu jako jednoho ze zásadních témat v prvním období po umístění mimo rodinu

Proces řešení situace odebraného dítěte

  1. Zásadní je návazné služby nabízet vždy rodině, možnost zavést povinnosti využít návaznou službu
  2. V procesu chybí jasné termínování – včasné stanovení prvních setkání týmu kolem ohroženého dítěte v rozsahu několika prvních dnů, plánování společných setkání, stanovování podmínek rodičů a sledování plnění podmínek
  3. Potřebujeme pracovat na zapojení dítěte do rozhodovacího procesu (přítomnost na jednání týmu, dostatek nástrojů pro práci s dětmi)
  4. Pro další řešení situace dítěte se jeví jako vhodné změnit pracovníka, který rodinu sleduje ze strany OSPOD po odebrání dítěte z rodiny
  5. Notná je podpora dětí umístěných v pobytovém zařízení – práce na kontextu umístění mimo biologickou rodinu, psychologická podpora dětí

 

Uvedené podněty budou předmětem další diskuse odborníků v rámci tvorby metodických postupů v situaci odebrání dítěte z rodiny.