LJ_Logo EU OPLZ_768x230

Projekt služeb Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi s názvem „STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481) realizovaný od roku 2019 do roku 2021, je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je nastavit efektivní mezioborovou a meziorganizační spolupráci mezi subjekty – „stavět mosty“, které se podílejí na řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z biologické rodiny a umístění v náhradní péči. Nástrojem k dosažení cíle bude komplexní metodika, která stanoví pravidla mezioborové a meziorganizační spolupráce a z věcného a časového hlediska zpracuje postup řešení příběhu ohroženého dítěte. Realizace projektu má odstranit nedorozumění, nedůvěru a podporovat spolupráci.

loga web 360x360_mensi 01

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje služby Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi v rámci řešení projektu Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.

LJ_Logo PK 768x230

Plzeňský kraj je garantem a také nefinančním partnerem projektu Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj.