Diakonie Západ je střediskem Diakonie ČCE, druhého největšího poskytovatele sociálních služeb v České republice.

mapa zarizeni 2018

Vznik: 2012 (fúze 3 středisek Merklín, Rokycany, Plzeň)
Působnost: Plzeňský kraj
Nabízí: 15 druhů registrovaných sociálních služeb a další navazující činnosti
Provozuje: 36 specializovaných zařízení
Hospodaří s: více než 86 000 000 Kč/rok
Zaměstnává: více než 170 lidí z regionu
Pečuje o: více než 3 250 klientů
Řeší: více než 190 projektů/rok
Akreditace: má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, je akreditovaná jako dobrovolnická agentura a realizuje certifikovanou primární prevenci 
Klinické pracoviště: Teologické fakulty Jihočeské univerzity
Dceřiná společnost: Možnosti tu jsou, o.p.s. - provozuje Café Restaurant Kačaba, Secondhelp, Zdravá svačina a Ekozahrada Raková

Zřizovatel Diakonie Západ
Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelické, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, založené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péče a dalších obecně prospěšných služeb. 

Význam slova Diakonie
Slovo diakonia pochází z řečtiny a znamená sloužit. Bible tak označuje příklad Ježíše Krista a jeho pomoc lidem slovem i činy. Z toho vychází služba křesťanů všem potřebným jako praktický projev víry. Diakoniemi jsou v prostředí reformovaných církví označována zařízení vyvíjecí aktivity v sociální oblasti (obdoba Charity v římsko-katolické církvi).