Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří.

Diakonie Západ se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.

Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s. zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká.

Diakonie Západ už více než 20 let působí v regionu Plzeňského kraje, má 16 druhů služeb a ročně pečuje o více než 3 500 klientů.

Chci podpořit Diakonii Západ

Diakonie Západ v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Poskytujeme 0 sociálních služeb a další činnosti
Provozujeme 0 zařízení
Zaměstnáváme 0 zaměstnanců